IDPA pravila

Priponke:
Prenesi to datoteko (PRAVILASTRELJANJA.pdf)Pravila IDPA pri zvezi SZDS1440 kB

                               

                              Pravila streljanja


             Slovenske zveze za dinamično streljaje

                            Veljavna od 1. 1. 2015

 

                                                         

            1. Ustanovni koncept SZDS

            Slovenska  zveza  za  dinamično  streljanje  (v  nadaljevanju  SZDS)  od  svoje  ustanovitve  leta  2006
            uporablja pravila International Defensive Pistol Association (v nadaljevanju IDPA) kot osnovo za
            svoje delovanje, organizacijo in izvedbo športnih strelskih tekmovanj na društvenem in državnem
            nivoju. Športno streljanje SZDS je dinamičen in enostaven šport, osnovan za varno in učinkovito
            uporabo kratkocevnega orožja na skrbno pripravljenih strelskih vajah, kjer strelec rešuje pripravljen
            strelski  scenarij  -  nalogo.  Uporablja  se  orožje  in  oprema  (tokovi,  nosilci  nabojnikov,  oblačila),
            katera je izdelana kot navadno, samoobrambno orožje in oprema. Uporaba namensko izdelanega
            tekmovalnega orožja in opreme, katera ni primerna za vsakodnevno, prikrito nošenje, ni dovoljena.
            S  tem  so  dejansko  stroški  posameznikov  omejeni  na  minimum  in  omogočajo  večjemu  številu
            posameznikov sodelovanje v tej obliki športnega strelstva.

            Naš glavni cilj oziroma vodilo je, da se izkažeta veščina in sposobnost posameznika.

image004

            1.1. Poslanstvo SZDS:

            > Spodbujanje varne in učinkovite uporabe kratkocevnega orožja in navadne, nešportne opreme,
            primerne za celodnevno prikrito nošenje.

            > Zagotavljanje dinamičnega športnega strelstva za razvoj veščin podobno mislečih strelcev.

            > Zagotavljanje enakih pogojev za vse strelce, s katerimi preverjamo samo veščino in sposobnost
            strelca, ne njegove opreme.

            >  Zagotoviti  ločene  skupine  (divisions)  za  različna  orožja  in  klasifikacijo  za  strelce,  tako  da  so
            podobna orožja združena skupaj in strelci z enakovrednimi veščinami tekmujejo med seboj.

            > Zagotoviti strelcem varne, zanimive, dinamične in realistične strelske vaje s ciljem preverjanja
            strelčevih sposobnosti.

            > Spodbujati in zagotavljati varno in odgovorno rokovanje s kratkocevnim in dolgocevnim orožjem.

            > Spodbujati in razvijati spoštljive in pozitivne odnose med podobno mislečimi strelci.


                                                           
          1.2. Pravila varnega rokovanja z orožjem

            Varnost  je  prva  in  osnovna  skrb  vsakega  strelca  in  SZDS.  Deset  pravil  varnega  rokovanja  z
            orožjem:

            1. Kadarkoli vzamete v roke orožje se prepričajte ali je napolnjeno.

            2. Orožje imejte vedno obrnjeno v varno smer.

            3. Prst držite vidno izven branika sprožilca – stran od sprožilca.

            4. Vedno bodite prepričani o tarči, kaj je pred njo in kaj za njo.

            5. Rokujte le z orožjem, ki ga poznate in znate uporabljati.

            6. Uporabljajte le strelivo, ki je namenjeno orožju s katerim nameravate streljati.


            7. Preden z orožjem začnete streljati, se prepričajte, da je delujoče in da v cevi ni umazanije ali
            tujkov.

            8. Zaščita vida in sluha je obvezna, če streljate vi, ali ste v bližini drugih strelcev.


            9. Nikoli ne uporabljajte orožja, če ste pod vplivom zdravil, alkohola ali drugih drog.
            10. Orožje shranjujte vedno prazno, na mestu, ki je varno pred dostopom otrok in nepooblaščenih
            oseb.

            Zaradi vzdrževanja najvišjih varnostnih standardov se vsako nevarno rokovanje z orožjem kaznuje
            s takojšnjo diskvalifikacijo (DQ). V nadaljevanju teh pravil so podrobneje opisani primeri nevarnega
            rokovanja z orožjem v varnostnem poglavju.

            Obvezna je uporaba zaščitnih očal in zaščita sluha ves čas na celotnem strelišču za vse prisotne
            (strelce in obiskovalce) v skladu z zakonom o orožju.

            Orožje  katero  se  uporablja  na  tekmovanjih  mora  biti  brezhibno  in  varno.  S  ciljem  zagotavljanja
            varnosti  strelca  in  vseh  prisotnih,  lahko  vodja  streljanja  (Match  Director  -  MD)  zahteva  izločitev
            katerega  koli  orožja  ali  streliva,  za  katerega  se  ugotovi  –  izkaže,  da  je  tehnično  pomanjkljivo,
            neuporabno ali nevarno.


            Prsti  morajo  biti  vidno  izven  ščitnika  sprožilca  med  polnjenjem,  praznjenjem,  potegom  iz  toka,
            vstavljanju v tok, med premikanjem (razen če strelec  strelja na tarče med premikanjem) ali med
            odpravljanjem vseh zastojev na orožju.

            Orožje  se  na  strelišču  nosi  prazno  v  toku,  s  spuščenim  kladivcem  in  brez  nabojnika  v  pištoli,
            revolverji s praznimi bobni.

            Orožje se lahko polni in prazni samo pod nadzorom sodnika (SO), po njegovih ukazih, na strelski
            vaji in nikjer drugje na strelišču.


                                                          
           1.3. Načela streljanja  SZDS

            1.3.1. Načela strelske opreme

            Dovoljena oprema mora zagotavljati naslednje kriterije:

            Prikritost – vsa oprema razen svetilk, mora biti postavljena  - nošena tako, da ko imamo oblečeno
            katerokoli  oblačilo,  ki  omogoča  prikrito  nošenje  (srajca,  vetrovka,  jakna,  brezrokavnik,  …)  in
            iztegnemo roki v odročenje do višine ramen vzporedno s tlemi, ni vidna z bočne, s sprednje ali
            zadnje strani.

            Praktičnost – mora biti praktična in uporabna za celodnevno prikrito nošenje za samoobrambne
            namene in nošena temu primerno (prikritost).

            1.3.2. Načela sodelovanja

            Strelci ne bodo nikoli poskušali zaobiti, izigrati ali kompromitirati katero koli strelsko vajo z uporabo
            neprimernih pripomočkov, opreme ali tehnikami.

            Strelci  se  bodo  izogibali  nešportnega  vedenja,  nepoštenih  aktivnosti  in  uporabe  nedovoljene
            opreme.

            Pravila  SZDS  niso  namenjena  za  to,  da  bi  popolno  natančnostjo  opredeljevala  dovoljeno  in
            nedovoljeno opremo ali tehnike. Strelčeva oprema in strelske tehnike morajo izpolnjevati osnovna
            načela  streljanja  SZDS,  to  je  strelskega  športa  osnovanega  na  samoobrambnih  scenarijih.    V
            kombinaciji  »zdrave  pameti«  in  osnovnih  načel  SZDS  se  da  vedno  določiti,  ali  je  določen
            pripomoček, tehnika ali del opreme dovoljen ali nedovoljen.

            V osnovi je streljanje SZDS strelski šport osnovan na samoobrambnih scenarijih. Rekviziti oziroma
            streliščna  oprema,  katera  se  uporablja  za  pripravo  strelskih  vaj  je  včasih  nepopolna,  vendar
            predstavlja zgradbe, zidove, hodnike, vrata, okna, vozila, ipd. V strelskih vajah so določeni strelski
            položaji. Rekviziti se razložijo med ogledom (walk through) strelske vaje.


            Samostojni preizkusi strelskih vaj, vključujoč  »zračno obstreljevanje« (air gunning) (držanje rok v
            položaju, kot da se uporablja »nevidno« orožje, oziroma obnašanje pri ogledu strelske vaje, kot da
            se že izvaja spopad s tarčami), zavzemanje položajev, kot da bi merili z »nevidnim« orožjem ni
            dovoljeno v mejah posameznih strelskih vaj. Te so jasno označene z omejitvami samega strelišča
            ali pa z trakom, vrvico, ipd.

            Streljanje  z  uporabo  kritja  je  osnova  v  streljanju  SZDS.  Strelci  morajo  vedno  uporabljati  vse
            razpoložljivo kritje na posameznih strelskih vajah.

            Streljanje SZDS je strelski šport osnovan na prikritem nošenju orožja. Vse strelske vaje se izvajajo
            z  uporabo  oblačil,  ki  omogočajo  prikrito  nošenje,  razen  če  ni  drugače  določeno  v  scenariju
            posamezne strelske vaje.

            Menjava  orožja  med  tekmovanjem  ni  dovoljena.  Dovoljena  je  menjava  le  v  primeru  odpovedi
            orožja, okvara ali tehnična pomanjkljivost - posledično nevarna uporaba orožja.

            Ponovljeno  streljanje  (reshoot) je  dovoljeno  samo  v  primeru  odpovedi  –  nepravilnega  delovanja
            streliščne opreme ali oviranja – napake sodnika.


                                                          
            Slovenščina  je  uradni  jezik  SZDS  in  vsi  streliščni  ukazi,  kateri  se  uporabljajo,  so  v  slovenščini.
            Ukazi v angleščini se uporabljajo v primeru udeležbe tujcev na tekmovanjih SZDS.

            1.3.3. Načela strelskih vaj

            Strelske  vaje  se  pripravljajo  tako,  da  zagotavljajo  načela  streljanja  SZDS  in  poslanstvo  SZDS.
            Strelci rešujejo skrbno pripravljene samoobrambne scenarije  ob preverjanju lastnih sposobnosti in
            varnem rokovanju z orožjem. Zato se predvideva uporaba kritja med streljanjem, polnjenje oziroma
            dopolnjevanje orožja v kritju, število nabojev je omejeno različno po posameznih strelskih vajah s
            ciljem zagotavljanja osnovnih načel.

            Strelska vaja mora preveriti strelčevo spretnost. Izjeme se lahko naredijo le za invalidne osebe,
            poškodovane ali  zelo stare strelce. Vodja streljanja mora vedno poskušati pripraviti strelske vaje
            tako, da so primerne za vse strelce.

            Osnovni  namen  SZDS  je  neprekinjen  razvoj  varnega  in  strokovnega  rokovanja  z  orožjem  in
            preverjanja strelčevih sposobnosti.

            2. Varnostna pravila

            Osnove  varnostnih  pravil  izhajajo  iz  zapuščine  polkovnika  Jeffa  Cooperja,  to  so  štiri  osnovna
            pravila  varnega  rokovanja  z  orožjem.  Iz  teh  osnovnih  pravil  izhajajo  tudi  varnostna  pravila  v
            nadaljevanju. Ta varnostna pravila so temeljni kamen oziroma izhodišče za vsakega SZDS strelca,
            sodnika in vodje streljanja. Dokler jih vsi upoštevajo so naše prireditve  varne in prijetne za  vse
            prisotne.


            2.1. Nevarno rokovanje z orožjem ima za posledico takojšnjo diskvalifikacijo oziroma prekinitev in
            zaključek celotne tekme.

            Primeri (nepopolni seznam):


            > Ogrožanje kogarkoli, vključujoč samega sebe. To vključuje usmerjanje ustja cevi v katerikoli del
            lastnega telesa ali kogarkoli drugega s praznim ali polnim orožjem.

            Izjema: Določeni posameznik oziroma njihova telesna zgradba v kombinaciji z določenimi tokovi
            onemogoča vstavljanje orožja v tok ali poteg iz toka, brez da bi ustje cevi prečkalo del nog.  V teh
            primerih  diskvalifikacija  ni  primerna.  Mora  pa  biti  strelčev  prst  vidno  izven  branika  sprožilca.
            Vendar, ko je ustje cevi ven iz toka pri potegu orožja, je usmerjanje ustja cevi v katerikoli del telesa
            diskvalifikacija.

            >  Usmerjanje  orožja  preko  določenih  »varnostnih  kotov«,  če  se  jih  uporablja  ali  preko  180°
            varnostnega kota, če se ga uporablja.

            > Nenamerna sprožitev:

            V toku.

            Če krogla zadane za strelcem na strelski vaji.

            V tla pred strelcem v smeri tarč, vendar bliže od 2 metrov oddaljenosti od strelca, razen če strelska
            vaja ne zahteva spopada s tarčami bliže od 2 metrov.

                                                          
            Strel preko nasipa (višinski varnostni kot).

            Strel med »Napolni in pripravi se«, »Izprazni in pokaži prazno«, med polnjenjem – dopolnjevanjem
            ali med odpravljanjem zastoja.

            Strel pred začetnim signalom.

            Strel med prenosom orožja iz ene roke v drugo (preprijemanje).

            > Rokovanje z orožjem izven strelske vaje. Orožje se lahko potegne iz toka samo v treh primerih:

            Na ukaz sodnika.

            Med spopadom s tarčami na strelski vaji pod direktnim nadzorom sodnika.

            V označeni »Varnostni coni« (Safe Area) na strelišču.


            > Usmerjanje ustja cevi čez nasip (višinski varnostni kot) med izvajanjem ukaza »Sproži« (Pull the
            trigger).

            > Poteg orožja iz toka v nasprotni smeri tarč (up range).


            > Padec orožja iz rok.
            > Padec polnega ali praznega orožja ali povzročitev padca med »Napolni in pripravi se«, med
            streljanjem  strelske  vaje  ali  dela  strelske  vaje,  med  polnjenjem  ali  dopolnjevanjem  orožja,  med
            odpravljanjem  zastoja  ali  med  »Izprazni  in  pokaži  prazno«  ima  za  posledico  takojšnjo
            diskvalifikacijo s celotne tekme.  Če strelcu pade orožje, sodnik takoj ukaže »Stop«. Strelec se
            orožja ne dotika, ga ne pobere sam. Sodnik pobere orožje, ga izprazni in pregleda, zavaruje in
            vrne strelcu.

            >  Če  strelcu  pade  polno  ali  prazno  orožje  ali  povzroči  padec  orožja  v  mejah  strelske  vaje
            (povezava na strelske meje), je diskvalificiran s celotne tekme.


            >  Če  strelcu  pade  prazno  orožje  ali  povzroči  padec  orožja  izven  meja  strelske  vaje,  ni
            diskvalificiran.

            >  Zaščita  sluha  in  zaščita  vida  sta  obvezna  za  vse  udeležence  SZDS  prireditev  (strelci  in
            gledalci). Odgovornost za ustrezno varno in uporabno zaščito sluha in zaščito vida je prepuščena
            posameznikom (strelcem in gledalcem).

            > Orožje katero se uporablja mora varno in brezhibno. Odgovornost za varno in uporabno orožje
            je  popolnoma  strelčeva.  Vodja  streljanja  lahko  zahteva  od  strelca  umik  -  izločitev  katerega  koli
            orožja ali streliva, za katerega se izkaže, da ni varno. V primeru, da določeno orožje ne mora biti
            napolnjeno  ali  spraznjeno  zaradi  zloma  ali    zatajitve  mehanizma,  mora  strelec  o  temu  obvestiti
            sodnika, on bo nato poskrbel za varno rešitev težave.


            > Prst s katerim prožimo orožje, mora biti očitno in vidno izven branika sprožilca med polnjenjem,
            praznjenjem, potegom iz toka, vstavljanju v tok, med premikanjem (razen če se ne spopadamo s
            tarčami) ali med odpravljanjem zastojev.

            >  Prva  kršitev  prejšnjega  pravila  je  proceduralna  napaka.  Druga  kršitev  (ponovitev)  je
            diskvalifikacija s celotne tekme.


                                                         
           > Vsaka kršitev »Prst« bo jasno označena na strelčevem kontrolnem listu zaradi sledenja skozi
            celotno tekmo.

            >  Običajen  način  nošenja  orožja  na strelišču  je  prazno  v  toku,  s  spuščenim kladivcem  in  brez
            nabojnika v pištoli, revolverji s praznimi bobni. S polnim orožjem se lahko rokuje le na strelskih
            vajah pod nadzorom sodnika ali vodje streljanja. Orožje se lahko polni in prazni samo na strelskih
            vajah  pod  nadzorom  sodnika.  Nabojnike,  hitre polnilce    (speed  loaders)  in  »sponke  za  naboje«
            (moon clips) se lahko polni kjerkoli na strelišču izven strelskih vaj, razen v varnostni coni.

            >  Strelske  vaje se  običajno  začnejo  z  orožjem v  toku,  zavarovanim  glede  na  skupino  v  katero
            pripada, z praznima rokama sproščenima ob telesu in prikrito nošenje orožja, razen če posamezna
            strelska  vaja  ne  zahteva  drugačnega  začetka  (primeri:  orožje  na  mizi,  v  predalu,  v  kovčku,  na
            sedežu, v močni ali šibki roki, ipd.).

            2.2. Varnostne točke – označevanje varnostnih kotov

            Če  strelčevo  ustje  cevi  med  strelsko  vajo  prečka  –  je  za  trenutek  usmerjeno  preko  označene
            varnostne točke, s katerimi je označen varnostni kot, je strelec diskvalificiran s tekmovanja. Strelec
            dobi ukaz »Stoj«. Strelec se mora takoj ustaviti, strelni prst vidno odmakniti iz branika sprožilca in
            počakati na nadaljnja navodila sodnika.

            Obstajata dve vrsti označevanja varnostnih točk. V opisu strelske vaje je vedno določeno, katera
            se uporablja na tej strelski vaji. Na posamezni strelski vaji se lahko uporabljata tudi obe skupaj.

            > Jasno vidna označba (primeri: rdeče pobarvan količek, količek z zastavico, količek s trakom za
            omejevanje prehoda, prometni stožec, ipd.)

fffffffffffff


                                                         
            >  180°  varnostni  kot,  namišljena  ravnina,  ki  poteka  skozi  center  telesa  strelca  pravokotno  na
            sredinsko os  strelske vaje in se premika skupaj s strelcem, medtem ko rešuje strelsko vajo.

image008

            Kot kršitev 180° varnostnega kota se ne upošteva poteg orožja iz toka ali vstavljanje orožja v tok,
            kateri je narejen tako, da je orožje v njem pod kotom nazaj (muzzle rearward holster).

            2.3. Varnostna cona

            Varnostna  cona  ali  več  varnostnih  con  (glede  na  število  sodelujočih  strelcev)  morajo  biti
            zagotovljene na vseh streliščih. Varnostna cona je opredeljena kot:

            Jasno označena s tablo ali napisom »Varnostna cona«, jasno – vidno omejen prostor na strelišču,
            jasno – vidno označeno varno smerjo.

            Prostor, kjer se lahko rokuje samo s praznim orožjem, kadarkoli med tekmovanjem. Ta prostor je
            namenjen  pripravi  strelca,  orožja  in  opreme  (na  koncu  pospravljanju  le  te  v  strelske  torbe),
            vstavljanju orožja v tok, treningu potega orožja iz toka, treningu »suhega« proženja ali popravljanju
            – prilagajanju opreme.


            Varnostna  cona  se  lahko  uporablja  tudi  za  pregled  orožja  in  opreme,  razstavljanju,  čiščenju,
            popravilom in vzdrževanju orožja, delov orožja ali opreme.

                                                       
           V vseh teh primerih mora biti ustje cevi usmerjeno v varni smeri.

            Rokovanje s strelivom, polnimi nabojniki, strelivom kakršne koli vrste (šolsko, vadbeno, trening, ...)
            ali napolnjenim orožjem je strogo prepovedano.

            Varnostna cona se lahko uporabi izjemoma (v spremstvu sodnika ali vodja streljanja) za popravilo
            orožja,  v  katerem  je  ostal  naboj  in  ga  ni  mogoče  drugače  varno  odstraniti  iz  orožja  (orožje  se
            razstavi, ves čas obrnjeno v varno smer).

            Urjenje polnjena (reload practice) ni dovoljeno v varnostni coni.

            Kršitev kateregakoli pravila, ki se nanaša na varnostno cono, pomeni diskvalifikacijo s tekmovanja.

            2.4. Streliščni ukazi

            Del  streliščnih  ukazov,  katere  strelec  dobi  od  sodnika  so  vezani  na  varnost,  ostali  pa  so  za
            upravljanje strelske vaje.

            Vsi  streliščni  ukazi  so  v  slovenščini,  v  primeru  udeležbe  tujcev  na  tekmovanjih  SZDS  se
            uporabljajo ukazi v angleščini s ciljem zagotavljanja razumevanja in popolne varnosti na strelišču.

            1.  Napolni in pripravi se. (Load and Make Ready)

            Na ta ukaz strelec pripravi orožje in nabojnike po scenariju strelske vaje za začetek strelske vaje.
            Običajno pri tem strele vstavi nabojnik v orožje, vstavi naboj v cev, orožje zavaruje in vstavi v tok,
            zagotovi prikrito nošenje. Ko strelec orožje ustrezno pripravi (glede na skupino v kateri tekmuje),
            zavzame začetni strelski položaj. Če strelska vaja predvideva začetek s praznim orožjem ali kako
            drugače, sodnik uporabi ukaz »Pripravi se« (Make Ready).

            2. Pripravljen? (Are You Ready?)

            Po ukazu »Napolni in pripravi se« sodnik vpraša strelca »Pripravljen?« Če je strelec pripravljen,
            lahko odgovori, jasno prikima z glavo, lahko pa se tudi odloči, da ostane nepremičen. Če strelec ne
            odgovori v približno treh (3) sekundah se predvideva, da je pripravljen.

            Če strelec ni pripravljen odgovori »Nisem pripravljen.« Če še vedno ni pripravljen, mora narediti
            korak nazaj, se umakniti z začetnega strelskega položaja. Ko je pripravljen, stopi nazaj na začetni
            strelski položaj in zavzame strelski položaj. Sodnik ga nato ponovno vpraša »Pripravljen?«

            Pričakuje se, da je strelec pripravljen približno 15 sekund po ukazu »Napolni in pripravi se«. Če
            strelec po 15 sekundah ni pripravljen, ga sodnik opozori, da ima še 15 sekund časa, da se pripravi.
            Če  po  izteku  teh  dodatnih  15  sekund  (skupaj  30  sekund),  strelec  še  vedno  ni  pripravljen,  dobi
            kazen za proceduralno napako, izprazni orožje in gre ponovno v čakalno vrsto za odstrelit strelsko
            vajo.

            3. Pozor. (Standby)

            Ta  ukaz  sledi  odgovoru  -  pritrditvi  strelca,  da  je  pripravljen.  Temu  ukazu  sledi  zvočni  znak  za
            začetek strelske vaje in sicer med prvo (1) in četrto (4) sekundo po ukazu »Pozor«. Strelec se med
            ukazom »Pozor« in zvočnim signalom ne sme premikati ali spreminjati položaj telesa.

                                                       
            4. Prst! (Finger)

            Ta ukaz se uporabi takrat, ko strelčev strelni prst ni očitno in vidno izven branika sprožilca, takrat
            ko je to predpisano.

            5. Cev! (Muzzle)

            Ta ukaz se uporabi takrat, ko je strelčevo ustje cevi usmerjeno blizu varnostne točke, ki označuje –
            omejuje  varnostni  kot.  Strelec  mora  takoj  reagirati  na  ta  ukaz  in  popraviti  smer  ustja  cevi  ter
            nadaljevati s streljanjem strelske vaje.

            6. Stop! (Stop)

            Ta  ukaz  se  uporabi takrat, ko  se  zgodi  nekaj  nevarnega   ali  se  ima  za  zgoditi  med  streljanjem
            strelske  vaje,  ali  pa  je  nekaj  narobe  s  strelsko  vajo.  Strelec  se  mora  takoj  ustaviti,  strelni  prst
            očitno in vidno umakniti izven branika sprožilca in počakati na nadaljna sodnikova navodila. Če
            strelec na ukaz »Stop!« ne naredi tega, sledi diskvalifikacija s tekmovanja.

            7. Kritje! (Cover)


            Ta ukaz se uporabi takrat, ko strelec neprimerno uporablja kritje. Glej pravila glede uporabe kritja
            na strani 12 in 13.

            8. Če si končal, izprazni in pokaži prazno. (If Finished, Unload and Show Clear)


            Ta ukaz se uporabi takrat, ko zgleda očitno, da je strelec končal s streljanjem strelske vaje. Če je
            strelec  končal,  mora  izpraznit  orožje  (nabojnik  ven  iz  orožja,  spraznit  ležišče  cevi  –  spraznit
            boben), pokazat prazno ležišče naboja – prazen boben sodniku. Če strelec misli, da še ni končal
            streljanja, lahko streljanje dokonča tudi po tem ukazu in sodnik še enkrat ponovi ta ukaz.

            9. Prazno, zaklep naprej ali boben zapri. (If Clear, Slide Forward or Close Cylinder)

            Ko se sodnik prepriča o stanju ležišča naboja – bobnu, izda ta ukaz in strelec ga izvrši.

            10. Sproži. (Pull The Trigger)

            Strelec mora obrniti ustje cevi v varno smer - nasip in sproži sprožilec, s tem se še enkrat preveri
            izpraznjenost orožja. Če orožje ustreli, je strelec diskvalificiran s tekmovanja. Postopek sprožanja
            velja za vse vrste pištol, razen za revolverje.

            11. V tok. (Holster)

            Strelec varno vstavi orožje v tok.

            12. Cona ja varna. (Range Is Clear)

            Ta ukaz strelcu in vsem prisotnim pove, da je strelska vaja zaključena, orožje izprazneno, lahko se
            prične z ocenjevanjem tarč in lepljenjem zadetkov.

            Sodnik bo ustavil strelca med streljanjem strelske vaje, če je le ta začel s streljanjem strelske vaje,
            nima pa ustrezne zaščite vida in sluha. Strelec v tem primeru dobi ponovljeno streljanje. Če se
            strelcu med streljanjem strelske vaje premakne – pade zaščita vida ali  sluha je postopek enak.


                                                   
            Enako  velja,  če  se  strelec  sam  ustavi  zaradi  teh  razlogov.  Če  strelec  namenoma  premakne  –
            izgubi zaščito vida ali sluha s ciljem izkoriščanja tega pravila, sledi diskvalifikacija s tekmovanja.

            Z jeklenimi tarčami se spopadamo z minimalne razdalje devet (9) metrov ali več.

            Vodja streljanja se mora vedno truditi, da uporablja ustrezno, dobro delujočo in varno streliščno
            opremo na vseh tekmovanjih SZDS. Spodbuja se ustvarjalnost in realističnost pri pripravi strelskih
            vaj.

            3. Strelska pravila

            Prikrito nošenje je zahtevano na vseh strelskih vajah, razen če ni drugače opredeljeno v scenariju
            posamezne strelske vaje. Tukaj so zajete standardne vaje in posamezne strelske vaje.

            Izjema: Pripadniki policije in vojske lahko uporabljajo predpisano službeno opremo, če tekmujejo
            uniformirani.

            Pred  začetkom  streljanja  strelske  vaje  se  izvede  skupinski  pregled  –  ogled  strelske  vaje  (stage
            walkthrough) pod vodstvom sodnika. Med tem skupinskim pregledom lahko vsi strelci vidijo vse
            tarče  z  vseh  strelskih  položajev.  Strelci  lahko  pokleknejo  ali  se  uležejo,  če  strelska  vaja  to
            predvideva. Posamezni pregledi – ogledi posameznih strelcev strelske vaje niso dovoljeni. Tu so
            mišljeni  individualni  ogledi,  hoja  po  predvideni  črti  delovanja,  zavzemanje  strelskih  položajev  s
            ciljem preverjanja kritja, zaporedja spopada s tarčami, število potrebnih korakov, ipd.

            »Zračno obstreljevanje« (air gunning) ali zavzemanje namerilne slike (sight picture) ni dovoljeno.
            »Zračno obstreljevanje« je aktivnost, ko se strelec obnaša kot da že strelja del strelske vaje ali celo
            strelsko vajo z držanjem rok v položaju, kot da uporablja »nevidno« orožje ali prste rok v mejah
            strelske vaje. Zavzemanje namerilne slike je aktivnost, ko strelec izvleče prazno orožje in meri na
            strelski vaji na tarče pred znakom za začetek strelske vaje.

            Meje strelske vaje označujejo področje, kjer veljajo prejšnja tri pravila in sicer skupinski pregled –
            ogled strelske vaje, »zračno obstreljevanje« in zavzemanje namerilne slike.

            S  tarčami  se  je  potrebno  spopasti  v  taktični  prioriteti  (tactical  priority),  razen  če  ni  v  scenariju
            opredeljena  taktično  zaporedje  (tactical  sequence).  To  zajema  tudi  spopad  z  vsemi  tarčami  na
            odprtem prostoru.

            Taktična prioriteta je način - postopek spopada s tarčami, pri kateri se strelec spopada s tarčami
            gleda na stopnjo ogrožanja. Če so vse tarče vidne, se najprej spopademo z najbližjo tarčo in nato z
            bolj oddaljenimi, če so le te vsaj dva (2) metra oddaljene ena od druge gledano s položaja strelca.
            Najbližja  tarča  nam  predstavlja  največjo  grožnjo.  Če  so  tarče  skrite  za  kritjem  se  z  njimi
            spopademo tako kot se nam postopoma prikazujejo, režemo torto (slicing the pie).

            Taktično zaporedje je način – postopek spopada s tarčami, pri kateri se strelec spopade z vsemi
            tarčami s po enim strelom, preden se z njimi ponovno spopade z drugim strelom. Vse tarče nam
            predstavljajo enako grožnjo. Taktično zaporedje se ne sme uporabljati za tarče oddaljene več kot
            devet (9) metrov od strelca. Taktično zaporedje se ne sme kombinirati z taktično prioriteto (od blizu
            proti  daleč  ali  iz  kritja)  na  iste  tarče.  Taktično  zaporedje  se  zahteva  samo,  če  je  navedeno  v
            scenariju strelske vaje. Popravljanje strelov - zadetkov je dovoljeno šele takrat, ko smo se spopadli
            z vsemi tarčami z vsaj enim strelom.

                                                       
            Za spopad s tarčo se šteje:

            Za papirnato tarčo velja, da je bilo na njo izstreljeno zahtevano število strelov.

            Za reaktivne tarče velja, da je bil na njo izstreljen vsaj en (1) naboj, ne glede na to, kako tarča
            reagira. Če se strelec ne spopada z reaktivno tarčo dokler le ta ne reagira, dobi predpisano kazen.
            Enako je za neuspelo spopadanje z reaktivno tarčo (primer: Strelska vaja zahteva podrtje jeklene
            plošče, strelec pa jo ne uspe podreti).

            Kazni za spopad – ne spopad s tarčami se ne upoštevajo v naslednjih primerih:

            Če  strelec  ne  uspe  izstreliti  zahtevanega  števila  strelov  na  tarčo,  katera  se  popolnoma  skrije
            (disappearing target).

            Ko se strelec spopada s tarčno situacijo enake prioritete, ne sme biti kaznovan glede na zaporedje
            spopada (z leve proti desni ali obratno), razen če ni v scenariju predvideno taktično zaporedje.

            Sodnik mora med skupinskim pregledom – ogledom strelske vaje, jasno povedati vsem strelcem
            točke kritja za  vse tarče in kriterije, katere se bo uporabljalo za presojo – ocenjevanje uporabe
            kritja med streljanjem strelske vaje.

            Za kritje se šteje namišljena črta od centra tarče do fizične točke kritja (pregrada, sod, avtomobil,
            zaboj, ipd.) v neskončnost.
jfkfgjkg


                                            
            Za visoko kritje (vertical cover) se šteje, če je vsaj 50% strelčevega trupa in 100% strelčevih nog v
            kritju. Za nizko kritje velja enako kot za visoko kritje, vendar mora biti vsaj eno koleno na tleh. V
            primeru  kombinacije  visokega  in  nizkega  kritja  (sod,  smetnjak,  zaboj)  velja  enako,  lahko  pa  je
            strelčev trup istočasno izpostavljen nad kritjem in s strani kritja, razen če je drugače opredeljeno v
            scenariju strelske vaje.


            Ko  je  kritje  na  razpolago,  mora  biti  uporabljeno  pri  streljanju,  razen  če  strelec  ne  prične  s
            streljanjem na odprtem in se mora spopasti s tarčami med potjo do kritja. Strelec ne sme nikoli
            prečkati nobenih odprtin (odprt prostor, vrata, okna, ipd.) brez da bi se najprej spopadel s tarčami,
            katere ga ogrožajo oziroma so zahtevane po scenariju strelske vaje.

            Če  strelec  izstreli  strel  brez  uporabe  kritja,  preden  dobi  ukaz  »Kritje!«  se  uporabi  naslednji
            postopek:

            Strelec dobi kazen za proceduralno napako.

            Sodnik ne bo izdal ukaza »Kritje!« po izstreljenem strelu, z dvignjeno roko bo opozoril vse prisotne
            na napako.

            Utemeljitev:  Strelec  je  že  dobil  proceduralno  napako  ker  je  ustrelil,  preden  ga  je  sodnik  utegnil
            opozoriti  z  ukazom  »Kritje!«  Zato  ni  potrebe,  da  sodnik  ukaže«Kritje!«,  ker  je  s  tem  strelec
            dejansko še enkrat kaznovan, ker bo dodatno zgubljal čas z umikanjem v kritje. Če sodnik kljub
            temu z zamudo ukaže »Kritje!« (zaradi hitrosti posameznih strelcev), obvelja proceduralna napaka
            in to ni razlog za ponovljeno streljanje.

            Obstajata samo dve odobreni zamenjavi:

            >  Zaklep  v  zadnjem  položaju  (Slide  Lock)  /  Prazen  boben  (Empty  Cylinder)  –  znana  kot
            »zamenjava v sili« (Emergency Reload).

            Zamenjava oziroma dopolnitev rožja, ko je popolnoma prazno.

            > Naboj je v ležišču naboja (Chamber Reload) / V bobnu je naboj (Loaded Cylinder) – znana
            tudi kot taktična zamenjava (Tactical Reload) ali zamenjava z zadržanjem (Reload with Retention) .

            Orožje  napolnimo  –  dopolnimo  medtem,  ko  je  naboj  še  v  ležišču  naboja  /  v  bobnu  in  obvezno
            zadržimo pri sebi delno izpraznjen nabojnik / naboje iz bobna.

            Vse zamenjava se morajo izvajati z uporabo kritja. Izjema je samo v primeru, če strelec ostane s
            praznim  orožjem  med  spopadom  med  premikanjem  po  zahtevah  scenarija  strelske  vaje.  V  tem
            primeru lahko strelec začne z »zamenjavo v sili« med premikanjem do naslednjega predvidenega
            strelskega položaja po scenariju strelske vaje. Strelec se ne sme spopasti z nobeno tarčo, dokler
            ne doseže naslednjega predvidenega strelskega položaja.

            Če  se  strelec  ne  uspe  spopasti  v  celoti  s  tarčami,  katere  so  predvidene  za  spopad  »med
            premikanjem« (on the move) zaradi tega, ker je ostal brez streliva, ne dobi proceduralne napake.
            Temu se izogibamo z ustrezno postavitvijo strelskih vaj.

            Če strelec izvede zamenjavo – dopolnitev orožja in nadaljuje spopad s tarčami med premikanjem
            do  naslednjega  predvidenega  strelskega  položaja,  dobi  proceduralno  napako  za  vsak  izstreljeni
            strel posebej.

                                                     
            Če se strelec lahko varno spopade iz kritja s tarčami, katere so bile predvidene za spopad »med
            premikanjem«,  lahko  to  naredi,  tarče  se  običajno  točkujejo,  ni  proceduralne  napake.  Če  pa  se
            strelec  ne  more  varno  spopasti  iz  kritja  s  tarčami,  katere  so  bile  predvidene  za  spopad  »med
            premikanjem«, to ne sme narediti (primer: varnostna točka ali varnostni kot). Tarče se točkujejo
            običajno,  odbite  točke  oziroma  zgrešeni  streli  in  ne  nevtralizirane  tarče  (failure  to  neutralise  –
            FTN).

            Če ni naslednjega predvidenega strelskega položaja na posamezni strelski vaji oziroma so tarče,
            katere  so  predvidene  za  spopad  »med  premikanjem«  zadnje  tarče  strelske  vaje,  ni  dovoljena
            nobena  zamenjava  –  dopolnjevanje  orožja.  Tarče  se  točkujejo  običajno,  odbite  točke  oziroma
            zgrešeni  streli  in  ne  nevtralizirane  tarče  (failure  to  neutralise  –  FTN).  Temu  se  izogibamo  z
            ustrezno postavitvijo strelskih vaj.

            V  posameznih  standardnih  strelskih  vaja  je  lahko  dovoljena  zamenjava  –  dopolnitev  med
            premikanjem brez kazni, če je tako napisano v opisu strelske vaje.
            Med zamenjavo z uporabo kritja se strelcu ni potrebno popolnoma umakniti za kritje, preden se
            ponovno  spopade  s  tarčami  s  statičnega  strelskega  položaja.  Strelec  lahko  opazuje  naslednjo
            tarčo, katera ga ogroža, dokler je v kritju in ne izpostavlja več kot 50% trupa ali 100% spodnjega
            dela telesa (od pasu navzdol), naslednji tarči, katera ga ogroža. Za visoko kritje se šteje, če je vsaj
            50% strelčevih trupa in 100% strelčevih nog v kritju. Za nizko kritje velja enako kot za visoko kritje,
            vendar mora biti vsaj eno koleno na tleh. V primeru kombinacije visokega in nizkega kritja (sod,
            smetnjak, zaboj) velja enako, lahko pa je strelčev trup istočasno izpostavljen nad kritjem in s strani
            kritja, razen če je drugače opredeljeno v scenariju strelske vaje.

            Za začetek zamenjava – dopolnjevanja orožja se upošteva naslednje aktivnosti:

            1. Izvzem – poteg (Withdrawing) nabojnika, hitrega polnilca / »sponke z naboji« iz toka – nosilca,
            žepa ali pasu.

            2. Pritisk na gumb za sproščanje nabojnika (magazine release) pri pištolah oziroma izmet – padec
            nabojnika iz orožja.

            3. Odprtje bobna na revolverjih.

            Pod  nobenim  pogojem  strelec  ne  sme  zapustiti  položaja  v  kritju  (position  of  cover)  s  praznim
            orožjem. Kot položaj v kritju je definiran vsak statični položaj na strelski vaji, od kjer se mora strelec
            spopasti s tarčami z uporabo kritja. Mejo, katera označuje položaj v kritju, predstavlja zadnja tarča,
            s katero se mora strelec spopasti s tega strelskega položaja.

            Če  strelcu  zmanjka  streliva  za  kritjem,  ne  sme  napredovati  na  strelski  vaji  (se  premikati  proti
            naslednjemu strelskemu položaju), dokler ne izvede zamenjave v celoti.

            Med izvajanjem zamenjave, ko je naboj še v ležišču naboja / v bobnu, strelec  ne sme napredovati
            na strelski vaji (se premikati proti naslednjemu strelskemu položaju), dokler ne izvede zamenjave –
            dopolnitve v celoti.

            Zamenjava v celoti – zaključena zamenjava je takrat, ko je nabojnik popolnoma vstavljen – utrjen v
            orožju,  zaklepišče  zaprto  (popolnoma  v  sprednjem  položaju)  oziroma  boben  zaprt.  Če  strelec
            spusti zaklepišče v sprednji položaj (z gumbom za sproščanje zaklepišča ali z potegom zaklepišča


                                                  
            v zadnji položaj) in se zaklepišče ne zapre popolnoma v sprednjem položaju, se to šteje kot zastoj.
            V tem primeru se strelca ne kaznuje.

            Za napredovanje ali premikanje med zamenjavo z uporabo kritja se šteje dvig noge s tal, drsanje s
            stopalom po tleh. Strelec se lahko obrne - zasuka na eni nogi ali premika trup, dokler se noga, na
            kateri se obrača, ne dvigne ali zdrsi po tleh.

            Izjema:  Strelec  lahko  strelja  z  obeh  strani  »Bianchi«  kritja  (Bianchi  barricade)  ali  soda  s
            premikanjem nog in kolen, brez kazni (primer: za potrebe klasifikacije).


            V nobenem primeru ni dovoljeno streljanje med držanjem nabojnika,  hitrega polnilca / »sponko z
            naboji«.  Za  držanje  se  šteje:  dotikanje,  prijemanje  ali  podpiranje  nabojnika,    hitrega  polnilca  /
            »sponko z naboji« ali drugega streliva.

            Za vsak padec polnega nabojnika,  hitrega polnilca / »sponke z naboji« med streljanjem strelske
            vaje, strelec dobi kazen.

            Za  padec  polnega  nabojnika,    hitrega  polnilca  /  »sponke  z  naboji«  med  zamenjavo  –
            dopolnjevanjem orožja, strelec ne dobi kazni, če pobere in pravilno pospravi poln – delno prazen
            nabojnik,  hitri polnilec / »sponko z naboji«, preden izstreli zadnji strel strelske vaje – dela strelske
            vaje.

            Pravilno pospravljen: Katera koli lokacija, katero strelec izbere za pospravit poln ali delno prazen
            nabojnik,  hitri polnilec / »sponko z naboji« (tok za nabojnike, žep, za pas).

            Izjema: Pri odpravljanju zastoja se nabojnik,  hitri polnilec / »sponko z naboji«, kateri je lahko –
            verjetno povzročil zastoj, odvrže oziroma ga ni potrebno pospraviti. V tem primeru se strelca ne
            kaznuje.

            Začetno  stanje  orožij  na  strelskih  vajah  mora  biti  v  skladu  s  predpisi  skupin  v  katere  sodijo
            posamezna orožja (glede na tehnično konstrukcijo).

            Orožja in nabojniki morajo vedno biti napolnjeni v skladu s predpisi skupin v katere sodijo, razen če
            je drugače opredeljeno v scenariju strelske vaje.

            Orožja  in  nabojniki,  kateri  so  izdelani  za  večje  število  nabojev,  se  lahko  uporabljajo  dokler  se
            polnijo na maksimalno dovoljeno število nabojev za posamezno skupino in se uporabljajo v skladu
            z ostalimi predpisi skupin. Glej odstavek »Polnjenje nabojnikov«

            Osnovni začetni strelski položaj pripravljen (ready position)  je definiran kot sproščena pokončna
            drža telesa z rokama sproščenima ob telesu, če v scenariju strelske vaje ni drugače opredeljeno.

            Ko strelec zavzame položaj pripravljen in je izdan ukaz »Pozor«, se strelec ne sme premikati ali
            spreminjati položaj telesa pred znakom za začetek strelske vaje, dovoljeni so samo premiki glave,
            če tej premiki niso v nasprotju s scenarijem strelske vaje.

            Če sodnik določi, da je strelcu bilo dovoljeno začeti streljanje z nepravilnim položajem pripravljen,
            strelec dobi ponovno streljanje brez nobene kazni.

            Noben strelec ne more dobiti ponovnega streljanja zaradi  težav z orožjem, strelsko opremo ali s
            samim seboj  (trema, trenutek zmedenosti, …). Ponovno streljanje je zahtevano – obvezno za vse
            primere,  povezane  s  streliščno  opremo  (primer:  nedelujoča  premična  tarča,  padec  posamezne


                                                      
            tarče, …). Če sodnik misli, da je posegel v – oviral streljanje strelca, mu ponudi ponovno streljanje
            takoj po ukazu »V tok« in pred ogledom ter oceno tarč.  Če strelec misli, da je sodnik posegel ali
            oviral  njegovo  streljanje,  mora  zaprositi  za  ponovno  streljanje  takoj    po  ukazu  »V  tok«  in  pred
            ogledom  ter  oceno  tarč.  Vodja  streljanja  bo  odločil,  če  je  zahteva  po  ponovnem  streljanju
            odobrena.


            Omejitve uporabe roke pri streljanju – po opisu strelske vaje
            Samo močna / osnovna strelska roka (Strong / Dominant Hand): V opisu strelske vaje opredeljena
            uporaba  samo  močne  roke  (roka  na  strani  telesa,  kjer  je  postavljen  tok  za  orožje),  ki  se  lahko
            uporablja na strelski vaji. Šibka roka se ne sme dotikati orožja in močne roke. Zaradi varnosti se
            morajo pri odpravljanju zastojev uporabljati obe roki.

            Samo šibka / podporna strelska roka ( Weak / Support Hand): V opisu strelske vaje opredeljena
            uporaba  samo  šibke  roke  (roka  na  strani  telesa,  kjer  ni  postavljen  tok  za  orožje),  ki  se  lahko
            uporablja na strelski vaji.  Močna roka se ne sme dotikati orožja in šibke roke. Zaradi varnosti se
            morajo pri odpravljanju zastojev uporabljati obe roki.


            Prosti slog (Freestyle): V opisu strelske vaje dovoljena uporaba obeh rok med streljanjem oziroma
            po odločitvi strelca.

            Prepovedan je poteg orožja iz toka s šibko roko.


            Položaj toka: Položaj strelčevega toka za orožje mora ostati na isti strani telesa celo tekmovanje.

            Pravila uporabe svetilke

            Če se strelec odloči, da bo uporabil svetilko ali pa je zahtevana uporaba svetilke na strelski vaji, je
            osnovni  začetni  položaj  za  svetilko  v  šibki  roki,  izključena,  razen  če  ni  drugače  opredeljeno  v
            scenariju strelske vaje. Scenarij strelske vaje ne sme prisilit strelca, da začne streljanje s svetilko
            spravljeno nekje na svojem telesu (primer: v toku, za pasom, v žepu, ipd.).

            Ko se strelska vaja začne, lahko strelec pusti svetilko vključeno ves čas, po lastni odločitvi.

            Svetilko mora strelec obdržati pri sebi skozi celotno strelsko vajo.

            Za padec svetilke strelec ne dobi kazni, če jo pobere preden izstreli naslednji strel v strelski vaji.
            Če strelec ne pobere svetilke preden izstreli naslednji naboj dobi proceduralno kazen. Opomba: Če
            strelcu  pade  svetilka,  lahko  sodnik  glede  na  razmere,  osvetli  območje  zaradi  varnosti,  dokler
            strelec ne pobere svoje svetilke. To se ne šteje kot poseg v – oviranje strelca.

            Streliščni ukazi, kateri se uporabljajo so:

            > Napolni in pripravi se. (Load and Make Ready)

            > Pripravljen? (Are You Ready?) Če ni nobenega odgovora se smatra kot pritrditev pripravljenosti.

            > Pozor. (Standby)

            > Prst! (Finger)

            > Cev! (Muzzle)
                                                  
           > Stop! (Stop)

            > Kritje! (Cover)

            > Če si končal, izprazni in pokaži prazno. (If Finished, Unload and Show Clear)

            > Prazno, zaklep naprej ali boben zapri. (If Clear, Slide Forward or Cylinder Closed)

            > Sproži. (Pull the Trigger) Ni potrebno za revolverje.

            > V tok. (Holster)


            > Cona je varna. (Range is Clear)

            3.1. Odgovornosti strelcev in kodeks obnašanja

            Razumem da je privilegij in ne pravica, da lahko streljam na tekmovanjih SZDS.

            Spoštoval bom vsa varnostna pravila SZDS in predpise obnašanja na streliščih. Varnost strelcev,
            sodnikov, prireditvenega osebja in gledalcev bo vedno moj osnovni – najpomembnejši  cilj.

            Pred  in  med  tekmo    se  bom  vzdržal  uporabe  alkohola,  drog  ali  zdravil,  ki  bi  lahko  negativno
            vplivale na mojo sposobnost varnega streljanja.
            Po prvi tekmi kot novinec se bom odločil, ali me ta oblika streljanja zanima in v tem primeru postal
            član SZDS.

            Odstrelil  bom  klasifikacijo,  na  osnovi  katere  bom  razporejen  v  ustrezno  tekmovalno  skupino.
            Klasifikacijo  lahko  strelec  odstreli  vsako  leto,  v  primeru  da  želi  napredovati  v  višjo  tekmovalno
            skupino.

            Zavedam  se,  da  je  moja  odgovornost,  da  poznam  in  osvežujem  zadostno  znanje  o  trenutnih
            pravilih SZDS.

            Upošteval bom poslanstvo in načela streljanja SZDS in ne bom zavestno kršil nobenega izmed teh
            pravil.

            Pozorno bom poslušal in se vzdržal  klepetanja med predstavitvijo scenarija strelske vaje.

            Razumem, da je moja odgovornost, da sem pripravljen za izvedbo streljanja, ko sem poklican na
            strelski položaj.

            Razumem, da je moja dolžnost, da pomagam pripraviti strelsko vajo (lepljenje že ocenjenih tarč,
            dvigovanje padajočih tarč, ipd.) med streljanjem posameznih strelcev, razen če sem jaz naslednji
            strelec za izvedbo streljanja na strelski vaji ali pa sem pravkar zaključil s streljanjem.
            Ne bom komuniciral z ostalimi na strelišču na grozeč, vznemirjajoč ali izkoriščajoč način.


            Moja  odgovornost  je,  da  preverim  svoje  rezultate  posamezne  strelske  vaje  (pravilno  izpolnjen
            točkovni list, napisana številka strelske vaje, priimek in ime strelca, čas strelske vaje in ostalo).
            Nato podpišem točkovni list in skrbno shranim svoj izvod.

                                                     
            Moja odgovornost je, da preverim svoje rezultate tekmovanja v času, ki je predviden za pregled in
            kontrolo  skupnih  rezultatov  (od  objave  neuradnih  rezultatov  pa  do  objave  končnih  uradnih
            rezultatov ~ 20 – 30 minut).

            Moja odgovornost je, da preverim svojo skupno razvrstitev v državnem prvenstvu SZDS na spletni
            strani SZDS, V primeru napake obvestim odgovorno osebo, ki bo ustrezno ukrepala in popravila
            bazo podatkov, če je do napake res prišlo.
            Če imam kakšno vprašanje ali težavo, se najprej obrnem na vodjo sodnikov na tekmovanju, nato
            na vodjo streljanja in nato na vodstvo SZDS.

            Razumem, da lahko kršitev teh odgovornosti in kodeksa obnašanja povzroči mojo diskvalifikacijo s
            tekmovanja in / ali preklic mojega članstva v SZDS


            4. Točkovna pravila - Točkovanje
            Sistem točkovanja v SZDS je zasnovan tako, da nagrajuje ravnovesje natančnosti in hitrosti. SZDS
            točkovanja spremeni vse v časovni rezultat in najnižji čas zmaga. Sistem točkovanja je zasnovan
            tako, da je zelo enostavna za razumevanje in uporabo.

            Pri točkovanju SZDS je pomembno, da je vse zasnovano na času, potrebnem času za odstrelit
            strelsko  vajo  in  točnost  zadetkov  na  tarče,  kjer  netočnost  dodaja  čas  skupnemu  rezultatu.  Del
            enostavnosti SZDS točkovanja je uporaba sistema »točke navzdol« (points down – PD) na vsaki
            tarči posebej. Vsaka »točka navzdol« dodaja 1 sekunde za skupni čas strelske vaje.

            4.1. Vickers štetje (Vickers Count)

            Vickers štetje dovoljuje strelcu streljati na vsako tarčo toliko krat, kot misli da je potrebno, dokler s
            tem ne krši drugih pravila SZDS. Najboljši zadetki na tarči se uporabijo za rezultat. To daje strelcu
            možnost, da lahko popravi zgrešene strele ali strele, s katerimi ni zadovoljen in tako izboljša svoj
            rezultat. Če strelec ne izstreli dovolj strelov na posamezno tarčo, se vsi neizstreljeni streli točkujejo
            kot zgrešeni streli (miss).

            Za  točkovanje  Vickers  štetja  seštejemo  čas,  ki  ga  je  strelec  porabil  za  zaključit  strelsko  vajo
            (zabeležen na strelskem časomerilcu (shot timer)) in seštevek vseh »točk navzdol«  z  vseh tarč
            strelske vaje. Porabljen čas + »točke navzdol« množimo z 1 sekunde + morebitne kazni = skupni
            čas strelske vaje.


            V  vsakem  opisu  strelske  vaje  je  točno  predpisano,  koliko  strelov  je  zahtevanih  na  posamezno
            tarčo.
image009


                                                      
            Primer: Če so trije (3) streli potrebni za nevtralizacijo tarče in je strelec na tarčo izstrelil pet (5)
            strelov, se mu pri točkovanju štejejo trije (3) najboljši zadetki na tarči, slabša dva (2) zanemarimo.

            4.2. Omejeno Vickers štetje (Limited Vickers Count)

            Enako  kot  že  opisano  Vickers  štetje  s  to  razliko,  da  je  število  potrebnih  strelov  na  posamezno
            tarčo, del strelske vaje ali strelsko vajo omejeno na točno predpisano število v opisu strelske vaje.
            Poleg  tega,  pri  omejenem  Vickers  štetju  se  ne  uporablja  kazen  »Ne  nevtralizacija«  (Failure  To
            Neutralize penalty).

            Vsak  dodatno  izstreljeni  streli  bo  imele  za  posledico  kazen,  eno  (1)  postopkovno  napako
            (Procedural  Error)  na  delu  strelske  vaje  ali  strelski  vaji.  Za  vsak  dodatno  izstreljeni  strel  na
            posamezno tarčo se najboljši strel zalepi pred točkovanjem tarče.

ktzuktzktzk


            Primer: Če sta dva (2) strela predpisani za spopad s tarčo in je strelec na tarčo izstrelil tri (3) strele,
            se mu en (1) najboljši zadetek zalepi pred točkovanjem tarče, pri točkovanju štejeta slabša dva (2)

                                                       
            zadetka na tarči. Če strelec ne izstreli dovolj strelov na posamezno tarčo, se vsi neizstreljeni streli
            točkujejo kot zgrešeni streli (miss).

            4.3. Nedokončana strelska vaja (Incomplete Stage)

            Če je strelec začel strelsko vajo in jo ne more dokončati zaradi okvare orožja, krogle ostale v cevi
            ali osebne poškodbe, se mu bo rezultat določil na osnovi enega izmed dveh sledečih postopkov.
            Upošteva se tisti postopek, kateri je ugodnejši strelcu (prinese boljši rezultat).

            Postopek A: Vsi potrebni streli, ki niso bili izstreljeni, bodo točkovani kot »točke navzdol« in ne
            nevtralizirane tarče, če je to potrebno. Te »točke navzdol«, pretvorjene v čas, bodo dodane času
            zabeleženemu  na  strelskem  časomerilcu,  »točkam  navzdol«  na  tarčah  s  katerimi  se  je  strelec
            spopadel in morebitnimi kaznimi, dokler ni prišlo do prekinitve streljanja.

            Postopek B: Minimalno število potrebnih strelov za dokončanje strelske vaje pomnožimo s tremi (3)
            sekundami za rezultat strelske vaje.

            Če sodnik ustavi strelca, ker sumi, da je strelcu ostala krogla v cevi in se nato izkaže, da v cevi ni
            ostala krogla, strelec dobi ponovljeno streljanje. Če pa je strelcu dejansko ostala krogla v cevi, se
            nato uporabi en izmed opisanih postopkov in to tisti, kateri je za strelca ugodnejši. Če se strelec
            sam ustavi, ker sumi, da mu je v cevi ostala krogla, se uporabi strelcu ugodnejši postopek, kateri
            mu prinese boljši rezultat, ne glede na to, ali je v cevi ostala krogla ali ne. V nobenem od obeh
            primerov se ne uporabi kazen za premalo izstreljenih strelov na strelski vaji.

            4.4. Nedokončano  (Did Not Finish Match – DNF)

            Strelec, ki se odloči, da ne bo odstrelil strelske vaje, bo dobil nedokončano strelsko vajo, lahko pa
            strelja ostale strelske vaje za skupno nedokončan rezultat  tekmovanja.

            Strelec, ki se odloči, da ne bo odstrelil strelske vaje, mora o temu obvestiti sodnika pred ukazom
            »Napolni in pripravi se«.

            Če strelčevo strelivo ne doseže minimalnega faktorja moči (minimum power factor), lahko strelec
            nadaljuje s streljanjem na tekmovanju brez uvrstitve na končne rezultate, ne more pa se pritoževati
            čez  nobeno  nastavitev  padajočih  tarč.  Njegov  končni  rezultat  bo  bil  »Nedokončano«  na  vseh
            strelskih vajah in tudi ne more sodelovati pri nobeni podelitvi – žrebanjih nagrad.

            V kakršnem koli razumnem dvom glede točkovanja vedno nagradimo strelca.

            Če sodnik gleda tarčo od zelo blizu dlje časa, da bi ugotovil – se odločil, ali se luknja v tarči dotika
            boljšega  točkovnega  polja,  mora  uporabiti  boljši  rezultat  (vedno  v  dobro  strelca).  Točkovanje
            SZDS  ne  uporablja  točkovnih  kalibrov  ali  prosojnic.  Ko  je  sodnik  v  razumnem  dvomu  glede
            točkovanja,  dodeli  boljši  rezultat  strelcu.  To  načelo  se  uporablja  tudi  v  primerih  mogočih
            »dvojčkov« (doubles), dveh strelov skozi isto luknjo v tarči. Vendar to ne sme biti avtomatizem pri
            vseh zgrešenih strelih.

            Video posnetki strelcev se ne morejo uporabljati za določitev strelčevega rezultata ali pritožbo na
            sodnikovo odločitev.

            Običajno krogle pustijo »mastni obroč« (grease ring) pri zadetku v tarčo in se ga lahko uporabi za
            določitev zunanjega premera luknje za točkovanje. Vendar krogle, katere so šle skozi druge tarče,

                                                  
            oblačila na tarčah, mehko kritje, ipd., ne pustijo »mastnega obroča«, kateri bi se lahko uporabil za
            točkovanje zadetka.

            Radialna raztrganina (radial tear) se ne uporablja da bi strelec dobil boljši rezultat. Če dejanska
            površina  luknje  krogle  ne  doseže  naslednjega  boljšega  točkovnega  polja,  strelec  dobi  slabši
            rezultat, čeprav raztrganina dosega – se dotika naslednjega boljšega točkovnega polja.

            4.5. Luknje krogel

            Ovalne ali podolgovate luknje krogel narejene v tarčo, katere presegajo dva premera krogle, se ne
            štejejo kot zadetek. To primer se običajno pojavi pri premičnih tarčah, na katere se je streljalo iz
            skrajnih kotov ali tarčah, kjer se je strelec premikal.

            Pravilo  podaljšane  luknje  krogle  (elongated  bullet  hole)  ne  vključuje  »ključavnične«  (keyhole)
            luknje krogle (to je luknja, katero naredi krogla, katera se prevrača po zapustitvi cevi in zadane
            tarčo postrani – bočno) in se šteje kot zadetek, če na njo ni vplival noben drugi objekt.

            Nesimetrično oblikovane luknje, katere so naredile odbite krogle ali deli krogle od tal, jeklenih tarč,
            streliščne opreme, ipd. se ne štejejo kot zadetek. Samo luknje, ki jih naredi cela krogla štejejo, deli
            krogle ne štejejo.

            Kot zadetek se štejejo samo luknje krogel, katere so zadele tarčo s sprednje (frontalne) strani.

            4.6. Trdo kritje (Hard Cover) / Mehko kritje (Soft Cover) – vpliv  na točkovanje

            Streliščna oprema običajno predstavlja trdo kritje ali neprebojne objekte kot so zidovi, avtomobili,
            barikade in pohištvo kot so mize, omare, ipd. Pravi neprebojni predmeti se lahko uporabijo kot trdo
            kritje na strelskih vajah.

            SZDS zahteva, da strelska društva / oblikovalci strelskih vaj za simulacijo trdega kritja uporabljajo
            črno  barvo.  Za  simulacijo  mehkega  kritja  pa  se  uporablja  bela  barva  ali  pa  primerna  streliščna
            oprema kot so okna, zavese, rjuhe, grmičevje, ipd.


            Vsi  streli,  ki  naredijo  luknjo  polnega  premera  v  objektih,  ki  so  določeni  kot  trdo  kritje  in  nato
            nadaljujejo  svojo  pot  skozi  naslednjo  tarčo,  se  štejejo  kot  zgrešeni  streli  (ne  glede  na  to,  ali
            zadenejo strelno ali ne strelno tarčo). Če sodnik ne more z gotovostjo ugotovit, kateri strel skozi
            trdo kritje je zadel strelno tarčo, odbije najboljši zadetek na strelni tarči za vsako luknjo polnega
            premera na trdem kritju.

            Vsi streli, ki prebijejo mehko kritje, se štejejo kot zadetki (ne glede na to, ali zadenejo strelno ali ne
            strelno tarčo).

image010image011
                                                   
          4.7. Kazalci ogroženosti (narisana pištola, puška, nož, sekira, ipd.) in kazalci ne ogrožanja (par
            odprtih dlani normalne velikosti) pobarvani ali označeni s črno barvo niso trdo kritje.

            Kazalci ogroženosti narejeni iz neprebojnega materiala se smatrajo kot trdo kritje.

            Tarče  so  lahko  pokrite  z  oblačili.  Običajno  se  to  naredi  z  na  polovico  prerezanimi  majicami  s
            kratkimi  rokavi,  s  ščipalkami  ali  zaponkami  pritrjeno  na  tarčo.  Samo  en  sloj  lahkotne  tkanine  je
            lahko med strelcem in tarčo.


            Določitev tarč, katere predstavljajo grožnjo (Threat Target) in katere ne predstavljajo grožnje (Non-
            Threat Target)

            Tarče, katere ne predstavljajo grožnje, morajo biti jasno označene s parom odprtih dlani normalne
            velikosti, kontrastne barve (priporočena je rdeča). Vsaj ena roka mora biti vidna z vseh strelskih
            položajev, s katerih se lahko spopademo s tarčo.

            Tarče, katere predstavljajo grožnjo, so lahko označene s kazalcem ogroženosti normalne velikosti,
            vidnim z vseh strelskih položajev, s katerih se lahko spopademo s tarčo. Označevanje s kazalci
            ogroženosti ni obvezno, vendar je zelo priporočljivo. V nobenem primeru ne smeta biti na isti tarči
            kazalec  ogroženosti  in  odprta  dlan.  Kazalci  ogroženosti  ne  smejo  biti  podobni  odprtim  dlanem.
            Tarče morajo biti zlahka prepoznavne kot grožnjo ali ne grožnja.

            Kazalci  ogroženosti  različnih  vrst  imajo  enako  vrednost  –  stopnjo  ogrožanja  in  ne  spremenijo
            prioriteto spopada s tarčami. To pomeni, da je nož enakovredna grožnja pištoli, puški ali drugemu
            orožju.

            Kazalci ogroženosti in kazalci ne ogrožanja so lahko pobarvani ali označeni  na tarčah ali oblačilih,
            s katerimi so tarče pokrite ali pa pripete na tarče.

image012image013
                                                   
           4.8. Strel skozi (Shoot Through)

            Za  strel  skozi  tarčo,  katera  ne  predstavlja  grožnjo  in  nato  zadene  še  tarčo,  katera  predstavlja
            grožnjo, bo strelec dobil kazen za strel na ne streljaj tarčo in ustrezno točkovan zadetek na tarčo,
            katera predstavlja grožnjo. Enako velja, če strel najprej zadane tarčo, katera predstavlja grožnjo in
            nato še tarčo, katera ne predstavlja grožnje za njo. Vsi streli skozi tarče štejejo.

            4.9. Ne nevtralizacija (Failure To Neutralize)

            Za ne nevtralizirane tarče so smatra tiste tarče, katere nimajo vsaj enega zadetka v točkovnem
            polju 0 ali -1, ne glede kolikokrat je bila tarča zadeta. Reaktivna tarče (jeklene padajoče, jeklene
            plošče, ipd.) morajo reagirati ustrezno, ko so zadete, ali pa strelec dobi kazen za ne nevtralizacijo
            kot dodatek k ustreznim – predpisanim točkam navzdol. Torej: točke navzdol za zgrešeni strel + ne
            nevtralizacija.

ddddddddddddd                                                     
            Ne nevtralizacija doda pet (5) sekund na strelčev čas, za vsak primer ne nevtralizacije posebej. Ne
            nevtralizacija se ne uporablja pri omejenem Vickers štetju ali pri izginjajočih tarčah.

            4.10. Zadetek tarče, katere ne predstavljajo grožnje

            Za zadetek tarče, katere ne predstavljajo grožnje, se smatra vsak zadetek v katero koli točkovno
            polje tarče, katera je označena kot taka. Reaktivna tarča (jeklene padajoče, jeklene plošče, ipd.),
            katera ne predstavlja grožnje, mora reagirati ustrezno, da se točkuje kot zadeta. Zadetek tarče,
            katera ne predstavlja grožnje, doda pet (5) sekund na strelčev čas, ne glede na to, koliko krat je
            bila  zadeta.  Vsaka  posamezna  tarča,  katera  ne  predstavlja  grožnje,  je  ločen  dogodek  in  vsaka
            doda pet (5) sekund na strelčev čas.

            4.11. Točkovna polja tarče

            Kot »glava« je opredeljen zgornji del kartonske tarče SZDS nad perforacijo in izstopa iz celote.
            Streli, predvideni za spopad z glavo ali samo glavo, morajo zadeti ta del tarče nad perforacijo in se
            štejejo za zgrešene strele, tudi če zadenejo preostali del tarče (zadetek v polje telo se šteje za
            zgrešen strel).

            Kot »telo« je opredeljen spodnji del kartonske tarče SZDS. Streli, predvideni za spopad s telesom
            ali  samo  telesom,  morajo  zadeti  ta  del  tarče  in  se  štejejo  za  zgrešene  strele,  tudi  če  zadenejo
            preostali del tarče (zadetek v polje glave se šteje za zgrešeni strel).


            Tarča, včasih tudi imenovana T1, T2, itd. je opredeljena kot vsota telesa in glave, torej celotna
            silhueta. Streli, predvideni za spopad s tarčo, lahko zadenejo oba dela kartonske tarče SZDS za
            točkovanje tarče.

            Ena  sama  kartonska  tarča  SZDS  ne  bo  razdeljena  na  dve  ali  več  točkovnih  polij,  katera  se
            točkujejo ločeno. Na primer, ne sme se uporabiti samolepilni črn trak, s katerim bi spremenili eno
            tarčo v dve tarči z ločenim točkovanjem in možnostjo ne nevtraliziranja v obeh delih.

            4.12. Podpis točkovnega lista (Score Sheet)

            Na  tekmah  Državnega  prvenstva  SZDS  mora  zapisnikar  (Scorekeeper)    –  pomožni  sodnik
            podpisati  ali  napisati  samo  začetnici  svojega  priimka  in  imena,  potem  ko  zabeleži  strelčev  čas,
            točke navzdol in morebitne kazni. Vsak strelec mora podpisati ali napisati samo začetnici svojega
            priimka  in  imena.  Pred  podpisom  točkovnega  lista,  strelec  preveri  vsebino  točkovnega  lista
            (pravilno izpolnjen točkovni list, napisana številka strelske vaje, priimek in ime strelca, čas strelske
            vaje in ostalo). Tako ima strelec možnost, da pregleda in razume svoj točkovni list. Nato podpiše
            točkovni list in skrbno shrani svoj izvod.

            Če  strelec  podpiše  ali  napiše  samo  začetnici  svojega  priimka  in  imena  ali  ne,  to  ne  zamrzne
            rezultata.  Rezultati se lahko urejajo in posodabljajo do časa, ko se objavijo neuradni rezultati pa
            do objave končnih uradnih rezultatov. V času od objave neuradnih rezultatov pa do objave končnih
            uradnih rezultatov (20 – 30 minut) so še možne pripombe (s podpisano kopijo točkovnega lista) in
            pritožbe (če strelec smatra, da mu je bila narejena krivica).

            Ko točkovni list ni več pod kontrolo zapisnikarja, ki ga je izpolnil, lahko vsebino točkovnega lista
            spremeni samo vodja streljanja. Drugi sodniki ali osebje prireditve ne sme spreminjati ali popravljati
            vsebine  točkovnega  lista  ali  rezultata.  Če  je  potrebna kakšna  sprememba  ali  popravek,  mora  o
            temu biti obveščen vodja streljanja in nato se on odloči, ali je sprememba ali popravek potrebna in
            utemeljena. O spremembi ali popravku točkovnega lista bo obveščen sodnik ali strelec, glede na
            to, kdo je dal pobudo za spremembo na točkovnem listu.

            Strelca, sodnika ali zapisnikarja ne moremo nikoli kaznovati na noben način, za stanje točkovnega
            lista, tudi če strelec ne podpiše točkovnega lista, točkovni list ni popolnoma izpolnjen (manjka čas,
            številka strelske vaje, priimek in ime, …), je nečitljivo izpolnjen, ni natančen, je moker, ipd.

rt

            4.13. Dovoljene tarče

            Na tekmovanjih SZDS se uporabljajo naslednje tarče:

            Uradna kartonska tarča SZDS je enaka kartonski tarči IDPA in je lahko nepremična ali premična.
            Tarča je razdeljena na tri točkovna polja kot je označeno in sicer: nič (-0), eno (-1), tri (-3) točke
            navzdol in pet (-5) točk navzdol za vsak zgrešeni strel.


            Kartonska tarča SZDS z izrezanim centralnim poljem nič (-0) zaradi lažjega točkovanja  se lahko
            uporablja samo kot nepremična. S tako tarčo se lahko spopademo z razdalje 2,5 metra ali manj,
            nepremično ali med umikanjem od tarče. Takšna tarča se točkuje, kot je označena in sicer: nič (-0),
            eno (-1), tri (-3) točke navzdol in pet (-5) točk navzdol za vsak zgrešeni strel.


            Nepremična  velika  in  mala  jeklena  tarča  (Popper,  Pepper  Popper)  reaktivni  tarči    se  lahko
            uporabljata na razdaljah večjih od devet (9) metrov od najbližjega strelskega položaja (položaja
            strelca glede na tarčo). Če tarča pade, je točkovano kot nič (-0), če ne pade se točkuje pet (-5) točk
            navzdol za zgrešeni strel + ne nevtralizacija pet (5) sekund, če je ustrezno. Polje za nastavitev –
            kalibracijo tarče je zgornja polovica tarče.

            Nepremične jeklene reaktivne  tarče, katere  predstavljajo  »noge«  tarč (po  zadetku  take tarče  se
            pojavi uradna kartonska tarča SZDS), morajo biti vsaj osem (8) centimetrov široke in štirideset (40)
            centimetrov visoke. Če tarča pade, je točkovana kot nič (-0), če ne pade se točkuje pet (-5) točk


                                                   
            navzdol za zgrešeni strel + ne nevtralizacija pet (5) sekund, če je ustrezno. Polje za  nastavitev –
            kalibracijo tarče je zgornja polovica tarče.

            Nepremična  reaktivna  tarča  SZDS.  Kartonska  tarča  SZDS  prekrita  z  majico  ali  kakšnim  drugim
            blagom,  za  njo  pa  postavljen  jeklena  plošča  velikost  točkovnega  polja  nič  (-0),  lahko  glava,
            centralni del tarče ali pa oba polja skupaj. Jeklene plošče so poravnane z odgovarjajočimi polji nič
            (-0) kartonske tarče. Ko je zadeta ena izmed jeklenih plošč, kartonska tarča SZDS pade.  Če tarča
            pade, je točkovana kot nič (-0), če ne pade se točkuje pet (-5) točk navzdol za zgrešeni strel + ne
            nevtralizacija pet (5) sekund, če je ustrezno. Kartonska tarča se v tem primeru ne točkuje. Polje za
            nastavitev (kalibracijo) tarče je jeklena plošča, če sta uporabljeni skupaj pa okrogla jeklena plošča.

            Nepremična jeklena reaktivna tarča je lahko postavljena za  kartonsko tarčo SZDS kor sprožilec –
            aktivator kakšne druge tarče. Zadetek v centralno polje nič (-0) podre nepremično jekleno tarčo.
            Nepremična  jeklena  tarča  mora  biti  vidna  pod  ali  nad  kartonsko  tarčo  SZDS  z  mesta,  kjer  je
            predviden spopad s to tarčo. Polje za nastavitev (kalibracijo) tarče je centralno polje nič (-0) tarče
            oziroma  odgovarjajoče  polje  na  nepremični  reaktivni  tarči.  Kartonska  tarča  SZDS  se  točkuje
            normalno,  nepremična  reaktivna  tarča  se  ne  točkuje,  uporabi  se  samo  kot  sprožilec  –  aktivator
            druge  tarče.  Tako  uporabljena  nepremična  jeklena  reaktivna  tarča  se  ne  upošteva  v  razmerju
            kartonske tarče proti jeklenim tarčam.

            Dovoljena je uporaba tudi drugih tarč, dokler je to realistično in primerno za uporabo pri izvedbi
            kakovostne strelske vaje. V nadaljevanju je navedenih nekaj možnosti (seznam ni dokončen):

            Nepremična ali premična kartonska tarča SZDS z obrezanim točkovnim poljem tri (-3), tako da je
            še vedno puščen rob širine en (1) centimeter ne točkovnega polja tri (-3).

            Nepremična ali premična kartonska tarča SZDS z črno pobarvanim trdim kritjem različnih področij
            tarče.
            Kartonska  tarča  SZDS  ima  lahko  zmanjšana  točkovna  polja  tako,  da  so  ne  točkovna  polja
            pobarvana z visoko kontrastno barvo – ne črno.

            Nepremične petnajst (15) centimetrske ali večje okrogle jeklene ali plastične reaktivne tarče.

            Nepremične petnajst (15) centimetrske ali večje kvadratne jeklene ali plastične reaktivne tarče.


            Nepremični glineni golobi(simulirajo zelo majhne cilje, na primer ključavnico vrat, ipd.)
            Kot  reaktivne  tarče  so  definirane  tiste,  katere  padejo  ali  spremenijo  obliko,  ko  so  zadete.
            Točkovane so kot nič (-0), če padejo ali so razbite (v primeru glinenega goloba). Če ne padejo ali
            so razbite, se točkuje pet (-5) točk navzdol za zgrešeni strel + ne nevtralizacija pet (5) sekund, če
            je ustrezno.

            4.14. Prepovedana je uporaba naslednjih tarč (seznam ni dokončen):

            Bowling Pins, Texas Star, Plate Rack, Polish Plate Rack, Dueling Tree, Slider Triple Dropper, Golf
            Balls,  Balloons,  Eggs,  Cowboy  Poppers,  IDPA  Practice  Target,  Animal  Shaped  Steel  Targets,
            Tombstone  Popper,  Coffin  Popper,  in  ostale  podobne  »zabavne«  tarče,  katere  nimajo  izvora  v
            resničnem življenju.

            Za točkovanje oziroma rezultat strelske vaje štejejo samo izstreljeni streli tekmovalca.

                                                  
           To pomeni, da stvari kot metanje nožev, sekir, podiranje reaktivnih jeklenih tarč, boksanje lutk in
            podobno,  ne  bo  šteto  v  rezultat  strelske  vaje  (se  ne  točkuje,  ni  kazni),  vendar  pa  se  to  lahko
            zahteva v scenariju strelske vaje.

            Vsi  streli,  katere  mora  strelec  izstreliti,  se  morajo  točkovati.  To  pomeni,  da  če  je  po  scenariju
            predvidenih šest (6) strelov na tarčo, se mora točkovati vseh šest strelov.

            4.15. Dotikanje tarč

            Strelci, lepilci oziroma kdorkoli se ne smejo dotikati oziroma kakorkoli vplivati na tarče, na katere
            se je pravkar streljalo in niso še bile ocenjene s strani sodnika ali pomočnika sodnika. Z lepljenjem
            zadetkov  oziroma  dotikanjem  (dvigovanjem  kovinskih)  tarč  se  lahko  začne  šele  po  odobritvi
            sodnika  ali  pomočnika  sodnika.  Če  strelec,  lepilci  oziroma  kdorkoli  vpliva  na  tarčo  (dotikanje,
            lepljenje zadetkov, snemanje obstoječih nalepk, …), se ta tarča šteje kot popolnoma zgrešena (ne
            spopad  s  tarčo).  Primer:  Tarča  zahteva  dva  (2)  strela,  zaradi  vplivanja  na  tarčo  se  točkuje  dva
            zgrešena strela (2 x 5 točk) in ne nevtralizirana tarča (1 x 5 sekund).

            Če  se  tarča  polepi  preden  se  točkuje,  lahko  sodnik  poskusi  ugotoviti  –  zagotoviti  pravilno
            točkovanje, če je to mogoče ugotoviti. V nasprotnem primeru strelec dobi ponovljeno streljanje.

            Če  se  kdorkoli  dotika  oziroma  vpliva  na  tarčo  s  ciljem  doseganja  nešportne  prednosti  ali
            nešportnega škodovanja drugemu strelcu, se kaznuje s kaznijo za nepravilni postopek (FTDR) 20
            sekund.

            Sodnik ali pomočnik sodnika se ne smeta dotikati sprednje ali zadnje strani tarče v bližini lukenj
            krogel pred ali med točkovanjem tarče.

            Če je tarča točkovana in polepljena preden si jo strelec lahko ogleda (strelec ni šel s sodnikom ali
            pomočnikom sodnika na ocenjevanje tarč), velja zabeležen rezultat.

            Tarča,  katera  je  predmet  nestrinjanja  oziroma  je  vzrok  pritožbe,  se  sname  z  nosilca  (to  opravi
            sodnik) in se takšna shrani do končne arbitraže vodje streljanja. Njegova odločitev je dokončna.

            4.16. Nastavitev (kalibracija) reaktivnih tarč

            Reaktivne tarče morajo fizično reagirati na zadetek in se tako točkujejo. Zato se pred tekmovanjem
            izvede  nastavitev  (kalibracija)  vseh  reaktivnih  tarč  na  najnižji  faktor  moči  (power  factor)  vseh
            skupin (105). Sodnik na posamezni strelski vaji se lahko med samim tekmovanjem odloči, da se
            posamezna (ali vse) reaktivna tarča ponovno nastavi (kalibrira), če misli, da je to potrebno.

            Vodja streljanja zagotovi orožje v kalibru .38 Special ali 9x19 mm in odgovarjajoče strelivo, da bo
            zagotovljen najnižji faktor moči 105. To je merodajno za vsa ostala orožja oziroma potreben faktor
            moči.

            Reaktivne tarče morajo biti postavljene tako, da je njihovo premikanje, obračanje ali spreminjanje
            položaja minimalno. Tako se nastavitev (kalibracija) ohranja skozi celotno tekmovanje.

            Če reaktivna tarča med izvajanjem strelske vaje ne reagira ustrezno ima strelec tri (3) možnosti.

            1. Strelec strelja na reaktivno tarčo, dokler jo podre, tarča se šteje kot zadeta, rezultat strelske vaje
            je dokončen.


                                             
            2. Reaktivna tarča ne reagira pravilno, strelec ne zahteva preverjanja nastavitve (kalibracije), tarča
            se šteje kot zgrešena, rezultat strelske vaje je dokončen. Ko strelec pozna rezultat strelske vaje,
            preverjanje nastavitve (kalibracije) ni več mogoče.

            3. Reaktivna tarča ne reagira pravilno, strelec želi preverjanja nastavitve (kalibracije). Preverjanje
            se izvede takoj po ukazu »Proga je varna«, preden je strelec seznanjen z doseženim rezultatom
            strelske vaje ali točkovanjem posameznih tarč. Nihče se ne sme dotikati reaktivne tarče dokler se
            ne  izvede  preizkus  nastavitve  (kalibracije).  Kot  del  preizkusa  mora  sodnik  pridobiti  sedem  (7)
            nabojev od strelca, ki zahteva preizkus, za potrebe preizkusa s kronografom (merilcem hitrosti).

            Če  se  kdorkoli  dotakne  oziroma  vpliva  na  reaktivno  tarčo,  preden  se  izvede  preverjanje,  dobi
            strelec ponovljeno streljanje.

            Če se kdorkoli dotika oziroma vpliva na reaktivno tarčo s ciljem doseganja nešportne prednosti ali
            nešportnega škodovanja drugemu strelcu, se kaznuje s kaznijo za nepravilni postopek (FTDR) 20
            sekund.

            Če se reaktivna tarča podre sama (veter, …) pred preverjanjem, dobi strelec ponovljeno streljanje.

            Postopek preverjanja nastavitve (kalibracije)

            En naboj se izstreli na reaktivno tarčo v polje nastavitve (kalibracije) z istega strelskega položaja,
            kot ga je strelec uporabil med strelsko vajo.

            Če  je  tarča  zadeta  v  polje  nastavitve  (kalibracije)  ali  nižje  in  pade,  se  nastavitev  upošteva  kot
            ustrezna in se reaktivna tarča šteje kot zgrešena.

            Če je tarča zadeta v polje nastavitve (kalibracije), nižje ali višje in ne pade, se nastavitev upošteva
            kot  neustrezna  in  strelec  dobi  ponovljeno  streljanje,  po  ponovni  nastavitvi  (kalibraciji)  reaktivne
            tarče.

            Ne glede na rezultat preverjanja nastavitve (kalibracije) se izvede preverjanje strelčevega streliva.
            Uporabi  se  preverjanje  s  kronografom  in  posledično  rezultati  preverjanja  faktorja  moči.


            5. Kazenska pravila

            5.1. Proceduralna napaka (Procedural Error – PE), doda tri (3) sekunde k rezultatu v naslednjih
            primerih:

            > Strelec ne upošteva (pozabi, se zmoti, zaobide, …) navodila, podana v opisu strelske vaje.

            > Strelec krši »pravila« igre – strelska pravila SZDS.

            Samo  ena  (1)  proceduralna  napaka  se  upošteva  za  isto  vrsto  napake  med  eno  strelsko  vajo.
            Primer: Uporaba napačne strelske roke med strelsko vajo, ena proceduralna napaka.

            Če  je  več  različnih  napak  med  eno  strelsko  vajo,  je  več  proceduralnih  napak.  Primer:  Uporaba
            napačne  strelske  roke  med  strelsko  vajo  in  napačno  število  strelov  na  posamezne  tarče,  dve
            proceduralni napaki.

                                                  
            Obstaja izjema za samo eno (1) proceduralno napako in sicer:

            5.2.  Uporaba  kritja  –  strelec  lahko  dobi  več  kot  eno  proceduralno  napako  za  uporabo  kritja,
            vendar  ne  več  kot  je  predvidenih  strelskih  položajev  z  uporabo  kritja  (največ  ena  proceduralna
            napaka na posamezni predvideni strelski položaj z uporabo kritja), ne glede na število izstreljenih
            strelov.

            Eno dejanje strelca, ki povzroči proceduralno napako, ne sme povzročiti več proceduralnih napak.
            Primer:  Strelec  se  spopade  iz  kritja  s  skupino  tarč  izven  taktične  prioritete  (najprej  strelja  na
            notranjo tarčo, šele nato na zunanjo tarčo). Zato dobi samo eno (1) proceduralno napako, ne more
            dobiti še eno (1) proceduralno napako zaradi ne uporabe kritja.

            Strelska vaja (Course of Fire – CoF) se začne po ukazu »Napolni in pripravi se« in se konča po
            ukazu »Če si končal, izprazni in pokaži prazno«.

            Določene  kazni  se  uporabljajo  samo  med  izvajanjem  strelske  vaje,  varnostne  kazni  pa  se
            uporabljajo pred, med in po strelski vaji.

            Za vsako tarčo, s katero se strelec spopade z uporabo aktivnega laserja ali taktične luči montirane
            na orožju, dobi strelec eno (1) proceduralno napako.

            Strelci, ki se zaradi zdravstvenih ali starostnih težav odločijo, da določenega dela strelske vaje ne
            bodo izvedli v skladu z opisom strelske vaje (kleče, leže, …) dobijo eno (1) proceduralno napako
            za  neizvedeno  aktivnost.  Če  določenih  strelov  –  spopadov  s  tarčami  ni  možno  izvesti  zaradi
            ogrožanja varnosti, potem strelec dobi eno (1) proceduralno napako na tarčo, točke dol po tarči in
            kazen za ne nevtralizirano tarčo.

            5.3. Nepravilni postopek (Failure To Do Right – FTDR), doda dvajset (20) sekund k rezultatu.

            Kazen se določi za uporabo neustreznih pripomočkov oziroma opreme in nepoštenih – nešportnih
            dejanj. Kazen je namenjena za uporabo izključno za namerne poskuse izogibanja ali kršenja pravil
            streljanja s ciljem pridobivanja nešportne prednosti. Ne sme se uporabiti za nenamerne strelčeve
            napake  ali  v  primerih,  v  katerih  je  očitno,  da  strelec  ni  pridobil  nešportne  prednosti  s  svojim
            dejanjem.  V  takšnih  primerih  je  primernejša  uporaba  proceduralne  napake  kot  pa  nepravilnega
            postopka. Nepravilni postopek mora potrditi vodja streljanja.


            5.4. Diskvalifikacija (Disqualification – DQ), se uporabi v naslednjih primerih:
            > Nevarno rokovanje z orožjem (Unsafe firearm handling), kot je opisano v poglavju 2.1.


            > V primeru, če strelec dobi dva (2) nepravilna postopka na enem tekmovanju.

            > Nešportno ravnanje – obnašanje.

            > Kršenje strelskega kodeksa obnašanja.

            Vse diskvalifikacije morajo biti potrjene s strani vodje streljanja.

            6. Pravila načrtovanja in postavitve strelskih vaj

            Opis strelske vaje mora biti v skladu s pravili streljanja SZDS, razen v sledečih primerih:


                                                          
           Zaradi varnostnih omejitev konkretnega strelišča, kjer se pripravi tekmovanje.

            Možnost ne uporabe prikritega nošenja orožja. Po odločitvi vodje streljanja, glede na letni čas in
            vreme.

            Začetek strelske vaje z določenim številom nabojev v nabojniku – orožju.

            Specifičen začetek strelske vaje in položaj orožja, začetni položaj rezervnega streliva (nabojnikov,
            hitrih polnilcev ali sponk za naboje …).

            Specifičen položaj strelca na začetku strelske vaje.

            Strelske vaje se delijo na dve osnovni skupini in sicer:

            6.1.  Strelske  vaje  s  scenarijem  –  strelske  vaje,  kjer  se  poskuša  replicirat  morebitni  primer
            samoobrambe  oziroma scenarije  primerov, kateri  so  se  že  zgodili  v  preteklosti. Takšne strelske
            vaje morajo vsebovati scenarij, opis strelske vaje in vsebovati najmanj sledeče:

            > Uporabo Vickers štetja pri točkovanju.

            6.2. Standardne strelske vaje – strelske vaje, načrtovane tako, da se preverijo strelčeve veščine
            različnih pri izvajanju različnih tehnik, katere se uporabljajo pri SZDS streljanju. Sem sodijo strelske
            vaje, ki vsebujejo sledeče vsebine:

            > Uporaba omejenega Vickers štetja pri točkovanju.

            > Zahtevajo obvezno dopolnjevanje orožja / polnjenje bobna, katero mora biti izvedeno v času
            strelske vaje (šteje v skupni čas vaje).


            Pri nobeni strelski vaji se ne smejo uporabljati omejitve (foot – fault lines) položaja strelčevih nog.

            Meje strelskih vaj morajo biti jasno označene in predvidene na vseh strelskih vajah. Za to se lahko
            uporabi vrvi, označevalne trakove, zastavice, …


            6.3. Varnostne točke – označevanje varnostnih kotov (Muzzle Safe Points)

            Obstajata dve vrsti označevanja varnostnih točk. Prva je fizična in jasno vidna označba, na primer
            rdeče  pobarvan  količek, količek  z  zastavico,  količek s trakom  za  omejevanje  prehoda,  prometni
            stožec, ipd.) ali označeno varnostno območje okrog kljuke na vratih ali oknih. Druga pa je 180°
            varnostni kot, namišljena ravnina, ki poteka skozi center telesa strelca pravokotno na sredinsko os
            strelske vaje in se premika skupaj s strelcem, medtem ko rešuje strelsko vajo. Ena ali druga se
            lahko uporablja na strelski vaji ali pa lahko kombinacija obeh med isto strelsko vajo. Glej stran 7 in
            8 za podroben opis, uporabo in izhajajoče kazni.

            Ko se uporablja prva, fizično in jasno vidna označba, mora biti obvezno opisana in predstavljena
            med predstavitvijo strelske proge (stage briefing). Na vsaki strelski vaji, kjer se uporablja mora biti
            označena z najmanj dvema (2) jasno opaznima točkama. Usmerjanje cevi orožja preko označenih
            varnostnih točk je razlog za takojšnjo diskvalifikacijo strelca.

            Varnostno  območje  mora  biti  označeno  na  vratih  ali  oknih,  katere  mora  strelec  odpreti  med
            izvajanjem strelske vaje. Takšen tip varnostne točke se uporablja kot označba za »prepovedano«
            območje. Če strelec prečka tako označeno varnostno območje s cevjo orožja med odpiranjem vrat
            ali okna, je to razlog za takojšnjo diskvalifikacijo strelca.

image014

                                           
            Ko  se  uporablja  druga,  180°  varnostni  kot,  mora  biti  obvezno  opisana  in  predstavljena  med
            predstavitvijo  strelske  vaje.  Usmerjanje  cevi  orožja  preko  180°  varnostnega  kota  je  razlog  za
            takojšnjo diskvalifikacijo strelca.

            Opis strelske vaje lahko vsebuje – zagotovi dodatne varnostne zahteve glede varnostnega kota in
            omejitev spopada s tarčami med izvajanjem strelske vaje (primer: varnostni kot po višini, nevarne
            točke na terenu, …).

            Petinsedemdeset  (75)  procentov  vseh  zahtevanih  strelov  na  tekmovanju  mora  biti  izstreljenih  z
            razdalje štirinajstih (14) metrov ali manj. Strelov nad triindvajset (23) metrov ne sme biti v strelskih
            vajah s scenarijem. Streli do dvaintrideset (32) metrov so dovoljeni samo pri standardnih strelskih
            vajah in so omejeni na šest (6) strelov na strelsko vajo.

            Vsaj  pet  (5)  procentov  vseh  zahtevanih  strelov  na  tekmovanju  morajo  biti  izstreljeni  med
            premikanjem.

            Največ  petindvajset  (25)  procentov  zahtevanih  strelov  na  strelski  vaji  je  lahko  izstreljenih  na
            kovinske  tarče.  Največ  deset  (10)  procentov  vseh  zahtevanih  strelov  na  tekmovanju  je  lahko
            izstreljenih na kovinske tarče. Kovinski sprožilci – aktivatorji s točkovano kartonsko tarčo spredaj
            se ne štejejo v teh deset (10) procentov.

            Sprožilci – aktivatorji postavljeni za točkovano kartonsko tarčo morajo biti sproženi – aktivirani z
            zadetkom v zgornje ali centralno polje nič (-0). Če to ni mogoče, se polje na točkovani kartonski
            tarči, ki ne omogoča sprožanja – aktivacije, označi kot trdo kritje (uporaba črne barve).

            Strelske vaje presenečenja (blind stages) niso dovoljene, posamezni deli strelske vaje pa lahko
            vsebujejo premakljive indikatorje ne ogrožanja (na primer rdeče dlani, rutke, majice, …). Te tarče
            morajo biti skrite pred pogledom strelcev preden pridejo na strelski položaj kjer se morajo odločiti
            za streljanje / ne streljanje na tarčo. Nikoli pa se ne sme določiti za ne ogrožanje prvo in zadnjo
            tarčo vidno tarčo, zaradi zagotavljanja enakih pogojev za vse strelce.

            Noben del strelske vaje (string of fire) ne sme preseči osemnajst (18) nabojev.

            Strelska vaja  je lahko sestavljena  iz več delov strelske vaje, vsak se začne s štartnim signalom in
            zaključi z zadnjim izstreljenim strelom.

            Od  enega  strelskega  položaja  do  naslednjega  strelskega  položaja  je  lahko  največ  devet  (9)
            metrov,  na  celotni  strelski  vaji  ali  delu  strelske  vaje  pa  je  lahko  največ  štirinajst  (14)  metrov
            skupnega premikanja – gibanja strelca.


                                                     
            Če je zahtevano streljanje z uporabo nizkega kritja ali leže, mora to biti na zadnjem – končnem
            strelskem položaju.

            Strelske vaje morajo biti načrtovane in postavljene tako, da so tarče vidne enako vsem strelcem
            (strelci nižje rasti, mlajši strelci, …).

            Na tri (3) tarče, katere predstavljajo grožnjo se lahko uporabi ena (1) tarča, katera ne predstavlja
            grožnje  (ne  streljaj  tarča,  katera  je  predvidena  za  ne  spopad,  na  primer  kot  talec,  naključni
            mimoidoči, ipd.), na katerem koli delu strelske vaje. Načrtovalci strelskih vaj lahko uporabijo eno
            (1) ne streljaj tarčo na eno (1) do tri (3) tarče, katere predstavljajo grožnjo, dve (2) ne streljaj na
            štiri (4) do šest (6) tarč, katere predstavljajo grožnjo in tri (3) ne streljaj tarče na sedem (7) do devet
            (9) tarč, katere predstavljajo grožnjo in tako naprej.

            Nobena  strelska  vaja  ne  sme  biti  načrtovana  tako,  da  zahteva  od  strelca  ponovno  polnjenje
            nabojnika, hitrega polnilca  ali »sponke za naboje« med samo strelsko vajo.

            Nobena tarča, katera predstavlja grožnjo ne sme biti postavljena tako, da jo je mogoče zadeti pri
            streljanju na drugo tarčo, katera predstavlja grožnjo (ena za drugo, delno prekrivanje, ipd.).

            Zadnja tarča na kateri koli strelski vaji,  ne sme biti izginjajoča tarča (disappearing target).

            Izginjajoča  tarča  je  definirana  kot  tarča,  ki  v  mirovanju  ne  omogoča  strelcu  vidnosti  vsaj
            minimalnega točkovnega območja, kot je opisano v nadaljevanju:

            Manj kot petdeset (50) procentov zgornjega dela kartonske tarče SZDS (glave).

            Spodnji del kartonske tarče SZDS (telesa) tako, da se namišljena ravna črta vidnosti – ne vidnosti
            tarče dotika z robom centralnega polja nič (-0).

gg                        
           Primeri ne izginjajočih tarč oziroma tarč, ki še omogočajo spopad s tarčo

                                                     
          Streljanje samo z močno roko (strong-hand only) se lahko izvaja na razdaljah do največ devet (9)
            metrov.

            Streljanje  samo  s  šibko  roko  (weak-hand  only)  se  lahko  izvaja  na  razdaljah  do  največ  šest  (6)
            metrov.

            Dopolnjevanje orožja samo s šibko roko (weak-hand only) niso dovoljena.

            Streljanje  na  zgornji  del  kartonske  tarče  SZDS  ali  tarče  podobne  velikosti,  se  lahko  izvaja  na
            razdaljah do največ devet (9) metrov.

            6.4. Uporaba dolgocevnega in kratkocevnega orožja kot del streliščne opreme.

            Na  tekmovanjih  SZDS  se  lahko  na  posameznih  strelskih  vajah  ali  delih  strelskih  vaj  uporablja
            dolgocevno  orožje  ali  imitacije  dolgocevnega  orožja,  po  scenariju  strelske  vaje.  To  orožje  in
            odgovarjajoče strelivo zagotovi organizator tekmovanja.

            Na  tekmovanjih  SZDS  se  lahko  na  posameznih  strelskih  vajah  ali  delih  strelskih  vaj  uporablja
            kratkocevno  orožje,  po  scenariju  strelske  vaje.  To  orožje  in  odgovarjajoče  strelivo  zagotovi
            organizator tekmovanja in ni nujno, da je v skladu s pravili streljanja SZDS (kaliber, faktor moči,
            …).

            V  primeru,  če  ima  strelec  zastoj  pri  uporabi  dolgocevnega  in  kratkocevnega  orožja  kot  dela
            streliščne opreme, dobi ponovljeno streljanje.

            Na  posamezni  strelski  vaji  se  lahko  zahteva  izstrelitev  največ  šestih  (6)  strelov  med  enim
            premikom.

            7. Pravila opreme

            7.1. Skupine (divisions)

            Tekmovanja  SZDS  so  razdeljena  v  pet  (5)  popolnoma  ločenih  tekmovalnih  skupin  glede  na  tip
            orožja. To so: Tovarniška – službena pištola (Stock Service Pistol – SSP), Izboljšana tovarniška –
            službena pištola (Enhanced Service Pistol – ESP), Po naročilu izdelana pištola (Custom Defensive
            Pistol  –  CDP),  Tovarniški  –  službeni  revolver  (Stock  Service  Revolver  –  SSR)  in  Izboljšani
            tovarniški – službeni revolver  (Enhanced Service Revolver – ESR).

            Pištole  z  dvojnim  delovanjem  sprožilca  (double  action),  samo  dvojnim  delovanjem  sprožilca
            (double  action  only)  in  pred  napetim  delovanjem  sprožilca  (striker  fired)  tekmujejo  v  skupini
            tovarniška  –  službena  pištola.  S  temi  pištolami  je  možno  tekmovati  tudi  v  skupinah  izboljšana
            tovarniška – službena pištola in po naročilu izdelana pištola, odvisno od kalibra pištole in izbranega
            začetnega – štartnega načina delovanja sprožilca.

            Pištole z enojnim delovanjem sprožilca (single action) tekmujejo v skupinah izboljšana tovarniška –
            službena pištola in po naročilu izdelana pištola, odvisno od kalibra pištole.

            Revolverji  so  razvrščeni  glede  na  način  polnjenja  (uporaba  hitrega  polnilca    ali  »sponke  za
            naboje«) in močjo streliva (faktor moči 105 ali 165).

                                                  
           7.1.1. Polnjenje nabojnikov – število  nabojev v nabojnikih

            Vsi nabojniki morajo biti napolnjeni v skladu z omejitvami posameznih skupin, ob štartnem signalu
            in skozi celotno tekmovanje razen v naslednjih primerih:

            Če strelec uporablja nabojnik, ki omogoča manjše število nabojev od omejitve posamezne skupine.
            Ta strelec mora imeti napolnjene vse nabojnike z enakim številom nabojev, kolikor jih ima nabojnik
            z najmanjšim številom nabojev.

            Scenarij  strelske  vaje  lahko  predvideva  drugačno  polnjenje  nabojnika  (zmanjšana  kapaciteta,
            omejeno število nabojev, ipd.).

            Strelec  v  skupini  tovarniški  –  službeni  revolver  ali  izboljšani  tovarniški  –  službeni  revolver  mora
            napolniti revolver in vse polnilne pripomočke z istim številom nabojev skozi celotno tekmovanje,
            razen če ni drugače predvideno v scenariju strelske vaje

            > Tovarniška – službena pištola (Stock Service Pistol – SSP)                       10 nabojev

            > Izboljšana tovarniška – službena pištola (Enhanced Service Pistol – ESP)         10 nabojev


            > Po naročilu izdelana pištola (Custom Defensive Pistol – CDP)                     8 nabojev

            > Tovarniški – službeni revolver (Stock Service Revolver – SSR)                    6 nabojev

            > Izboljšani tovarniški – službeni revolver  (Enhanced Service Revolver – ESR)     6 nabojev

            V prvih treh skupinah mora strelec začeti strelsko vajo tudi z nabojem v ležišču cevi, razen če ni
            drugače predvideno v opisu strelske vaje.


            7.1.2. Dovoljeno število nabojnikov, hitrih polnilcev in »sponk za naboje«

            Strelci, ki začnejo strelsko vajo  z osmimi (8) ali več naboji v nabojnikih, lahko začnejo strelsko vajo
            z napolnjeno pištolo in dvema (2) dodatnima nabojnikoma (en (1) v pištoli in dva (2) dodatna za
            pasom).

            Strelci, ki začnejo strelsko vajo s šestimi (6) ali sedmimi (7) naboji v nabojnikih (hitrih polnilcih ali
            »sponkah za naboje«), lahko začnejo strelsko vajo z napolnjeno pištolo – revolverjem in tremi (3)
            dodatnimi nabojniki (hitrimi polnilci ali »sponkami za naboje«)  (en (1) v pištoli – bobnu in tri (3)
            dodatni za pasom).

            Strelci,  ki  začnejo  strelsko  vajo    s  petimi  (5)  ali  manj  naboji  v  nabojnikih  (hitrih  polnilcih  ali
            »sponkah za naboje«), lahko začnejo strelsko vajo z napolnjeno pištolo – revolverjem  in štirimi (4)
            dodatnimi nabojniki (hitrimi polnilci ali »sponkami za naboje«) (en (1) v pištoli – bobnu in štiri (4)
            dodatni za pasom).

            Med  izvajanjem  strelske  vaje  ali  delom  strelske  vaje  se  ne  sme  uporabiti  nobenih  dodatnih
            nabojnikov, hitrih polnilcev in »sponk za naboje« nad zgoraj opisanimi omejitvami.

            7.1.3. Neuporabno (nepopravljivo) orožje

            Na enem tekmovanju mora strelec uporabljati samo eno orožje na vseh strelskih vajah, razen če
            ne postane neuporabno.


                                                   
            Če  strelec  ugotovi,  da  je  njegovo  orožje  postalo  neuporabno  (nedelujoče,  nevarno,  ipd.),  mora
            obvestiti sodnika na strelski vaji, ta pa vodjo streljanja.

            Ko strelec izjavi, da je njegovo orožje neuporabno, se ga ne sme uporabljati do konca tekmovanja.

            Strelec  lahko  nadaljuje  tekmovanje  od  naslednjega  štartnega  signala  naprej.  Za  že  dokončane
            strelske vaje strelec ne mora dobiti ponovljenega streljanja.

            Strelec lahko uporabi katero koli nadomestno orožje, ki sodi v isto skupino kot njegovo orožje.

            Nadomestno  orožje  mora  zagotavljati  enako  število  nabojev  v  nabojniku  kot  strelčevo  osnovno
            orožje.

            7.1.4. Dovoljene spremembe – izboljšave v vseh skupinah

            Ključavnice  namenjene  za  zaklepanje  orožja  med  skladiščenjem  –  hranjenjem  se  lahko
            onesposobijo ali odstranijo.

            Prekinitev povezave sprožilca zaradi odstranjenega nabojnika (magazine disconnects)  se lahko
            onesposobi ali odstrani.

            Laserji, kateri so vgrajeni v orožje ali merke so dovoljeni, če ustrezajo ostalim omejitvam skupine in
            se jih na aktivira – uporablja med tekmovanjem. Lahko se jih tudi prelepi z lepilnim trakom.

            7.1.5. Prepovedane spremembe – modifikacije v vseh skupinah

            Sledeče lastnosti – značilnosti in spremembe niso dovoljene na vseh orožjih:

            Kompenzatorji  vseh  tipov,  vključujoč  hibridne  ali  cevi  s  kompenzatorskimi  odprtinami  (hybrid  or
            ported barrels).

            Dodatna obtežitev (povečanje skupne mase orožja) s ciljem pridobivanja tekmovalne prednosti. To
            vključuje dodatno obtežene nabojnike, težja povratna vodila  vzmeti od tovarniških, medeninaste
            lijake  (brass  magazine  wells),  težje  platnice  orožja  od  tovarniških  in  obteženih  ročajnih  mašil  –
            čepov (grip plugs).

            Težke  (heavy)  in/ali  konične  (cone  style)  cevi  brez  vodila  cevi  z  izjemo  kot  je  opredeljeno  v
            skupinah  izboljšana  tovarniška  –  službena  pištola  (ESP)  in  po  naročilu  izdelana  pištola  (CDP)
            glede na dovoljeno dolžino cevi.

            Ne tovarniški – ne standardni merki (ghost rings, Bo-Mar ribs, ipd.).

            Prekinitev (disconnecting) ali onesposobitev (disabling) katere koli varnostne naprave – sistema
            vključujoč:  zunanje  mehanske  varovalke  (manual  safeties,  grip  safeties),  notranje  mehanske
            varovalke (firing pin, striker, and hammer blocking). Delovanje revolverjev ne sme biti spremenjeno
            tako, da lahko kladivce pade takrat, ko je boben odprt.


            Taktične svetilke montirane na orožja.

            Laserji montirani na vodila orožij ali ščitnik sprožilca niso dovoljeni.

                                        
           7.2. Orožje – skupine

            7.2.1. Tovarniška – službena pištola (Stock Service Pistol – SSP)

            Dovoljena orožja v tej skupini morajo izpolnjevati – ustrezati sledečemu:

            Minimalna letno izdelana količina 2.000 kosov. Če določeno orožje ni več v proizvodnji je moralo
            biti proizvedeno v seriji vsaj 20.000 kosov.

            Pol avtomatsko.

            Dvojnega  delovanja  sprožilca,  samo  dvojnega  delovanja  sprožilca  ali  pred  napetega  delovanja
            sprožilca.

            Kalibra 9x19 mm ali več.

            Prazna pištola z najtežjim nabojnikom (brez streliva) mora biti težka 1219.0 gramov ali manj.

            Pištola  z  vstavljenim  največjim  nabojnikom mora  ustrezati  velikosti  SZDS  testne  škatle  dimenzij
            222,3 x 152,4 x 41,3 mm (8 3” x 6” x 1 5/8”).

            Štartni način delovanja sprožilca.

            Pištole z možnostjo izbire dvojnega delovanja sprožilca ali enojnega delovanja sprožilca (DA/SA)
            morajo začeti s spuščenim kladivcem.

            Pištole  z  vzvodom  (de-cocking  lever)  ali  gumbom  za  sproščanje  udarne  igle  morajo  začeti  s
            spuščenim kladivcem (sproščeno udarno iglo) z uporabo vzvoda ali gumba.

            Pištole brez vzvoda ali gumba za sproščanje udarne igle se za štartni način pripravijo tako, da se
            sprožilec  kontrolirano  vleče  (sproža)  ob  zadrževanju  udarnega  kladivca  do  najnižjega  možnega
            položaja. Poudarek na varnosti pri izvedbi tega postopka!

            Zunanje mehanske varovalke se lahko vključijo po odločitvi strelca (ni obvezna uporaba le teh).

            Dovoljene spremembe – modifikacije vključujejo:

            Zamenjava merkov (sprednjega in zadnjega) z drugimi tovarniškimi ali izboljšanimi merki (notch
            and post type), brez predelav (rezkanja ležišča merkov) zaklepa orožja.

            Ročajne platnice se lahko zamenjajo z drugačnimi ali iz materiala, podobnega tovarniškemu in ne
            smejo biti težje več kot 57 gramov od tovarniških istega modela.

            Gumbi za izmet nabojnika (magazine releases), zadrževala zaklepa (slide stops), varnostni vzvodi
            (safety  levers),  vzvodi  za  sproščanje  udarne  igle  –  kladivca  (de-cocking  levers),  kladivca
            (hammers) in sprožilci (triggers), kateri so tovarniški na enem orožju skupine tovarniška – službena
            pištola se lahko uporabljajo na drugih orožjih istega proizvajalca v isti skupini. Tukaj so mišljeni
            deli, ki jih lahko preprosto zamenjamo na orožju (drop in replacements), po meri izdelani posebni
            deli tovarniških specializiranih oddelkov (factory custom shop) so izvzeti, prepovedani.

            Vodila  povratnih  vzmeti  (recoil  spring  guide  rods)  in  povratni  sistemi  z  dvojnimi  vzmetmi  (dual
            spring recoil systems), narejeni iz materiala, ki ni težji kot nerjavno jeklo.

            Ohišja (frames) se  lahko zamenjajo z enakimi ohišji istega proizvajalca.

                                                 
           Natični gumijasti »rokavčki« (slip-on grip sock) in/ali nedrseči trak (grip tape, skateboard tape, ipd.)
            se lahko uporablja.

            Notranja  obdelava  –  dodelava  sistema  sprožanja  se  lahko  izvede  za  izboljšanje  delovanja
            sprožilca, dokler je zagotovljena popolna varnost (zunanje vidne spremembe – modifikacije niso
            dovoljene).

            Notranji posegi za izboljšanje zanesljivosti.

            Notranji posegi za izboljšanje natančnosti.

            Izboljšani izvlečniki (extractors) in osovinice (pins) se lahko uporabijo.

            Zamenjava cevi z ustrezno tovarniško (factory configuration) in originalnim kalibrom.

            Plastična ročajna mašila – čepi se lahko uporabljajo za zaprtje odprtine za odprtino za vstavljanje
            nabojnika.

            Po  meri  izdelana  zaključna  površinska  obdelava  (nanos  –  zaščita)  (custom  finishes)  se  lahko
            nanese – uporabi na orožju.

            Zaklepišča (slides) se lahko gravirajo. Tukaj je mišljeno jedkanje logotipov, črk, napisov ali grafik
            na zaklepišče, globina tega ne sme presegati globino originalnih tovarniških napisov – logotipov.

            Izboljšanje  oprijema  orožja  z  dodatno  obdelavo  (stippling  in  texturing)  se  lahko  naredi  na  hitro
            zamenljivih ročajnih delih kot so zamenljiva hrbtišča ročaja in ročajne platnice.
            Drugačni,  izboljšani,  »poprodajni«  (aftermarket)  nabojniki  se  lahko  uporabljajo,  če  niso  težji  28
            gramov več kot tovarniški nabojniki iste kapacitete (števila nabojev).

            Drugačna, izboljšana, »poprodajna« (aftermarket) dna nabojnikov (base pad) se lahko uporabljajo,
            če  ne  naredijo  nabojnik  težji  28  gramov  več  kot  tovarniški  nabojniki  iste  kapacitete  (števila
            nabojev).

            Dna  nabojnikov  (base  pads)  se  lahko  spremenijo    s  preoblikovanjem  (reshaping),  izboljšanjem
            oprijema (texturing) ali dodajanjem zaščitnih elementov (bumper pads),  če ne naredijo nabojnik
            težji 28 gramov več kot tovarniški nabojniki iste kapacitete (števila nabojev).

            Nabojniki daljši od originalnih tovarniških se lahko uporabljajo, dokler izpolnjujejo – ustrezajo vsem
            ostalim zahtevam skupine.

            Prepovedane spremembe – modifikacije:

            Zunanje vidne spremembe razen dovoljenih sprememb – modifikacij zgornjega poglavja.

            Drugačni,  izboljšani,  po  naročilu  izdelani  ali  vidno  spremenjeni  –  modificirani    gumbi  za  izmet
            nabojnika (magazine releases), zadrževala zaklepišč (slide stops), varnostni vzvodi (safety levers),
            vzvodi  za  sproščanje  udarne  igle  – kladivca  (de-cocking  levers) kladivca  (hammers)  in  sprožilci
            (triggers).

            Manjšanje, tanjšanje ročaja v Robar stilu (Robar-style grip reduction – www.robarguns.com).


            Dodajanje, montiranje lijakov za nabojnike (magazine well opening).


                                           
           Dodajanje vložkov v zaklepišča za zagotovitev delovanja drugačnih povratnih sistemov.

            Cevi drugačnega kalibra od tiste, ki je v originalnem tovarniškem modelu.

            Dodelava  (customization)  zaklepišča  z  dodajanjem  sprednjih  oprijemnih  površin  (front  cocking
            serrations), zgornjega dela zaklepišča ali vrtanjem (izrezovanjem) zaklepišča (high power cuts).

            Kompenzirana orožja z vgrajeno navadno, ne kompenzirano cevjo.

            Izboljšanje  oprijema  orožja  z  dodatno  obdelavo  (stippling  in  texturing)  na  delih  ročaja,  ki  se  ne
            morajo na hitro zamenjati.

            Drugačna, izboljšana, »poprodajna« (aftermarket) zaklepišča.

            Odstranjevanje materiala z odprtine za vstavljanje nabojnika.

            Drugačna,  izboljšana,  »poprodajna«  (aftermarket)  podaljški  ročaja  (grip  tang  extensions)  ali
            bobrovih repov (beavertails).

            Onesposobitev zadrževala zaklepišča (slide stop).

            7.2.2. Izboljšana tovarniška – službena pištola (Enhanced Service Pistol – ESP)

            Dovoljena orožja v tej skupini morajo izpolnjevati – ustrezati sledečemu:

            Pol avtomatsko.

            Kalibra 9x19 mm ali več.

            Prazna pištola z najtežjim nabojnikom (brez streliva) mora biti težka 1219.0 gramov ali manj.


            Pištola  z  vstavljenim  največjim  nabojnikom mora  ustrezati  velikosti  SZDS  testne  škatle  dimenzij
            222,3 x 152,4 x 41,3 mm (8 3” x 6” x 1 5/8”).

            Pištole  tovarniško  izdelane  kot  kompenzirana  se  lahko  uporabljajo,  vendar  samo  z  vgrajeno  -
            zamenjano navadno – ne kompenzirano cevjo.

            Štartni način delovanja sprožilca.

            Pištole izdelana za način nošenja »napeto in zavarovano« (cocked and locked) morajo začeti z
            napetim kladivcem in zavarovana (hammer cocked, safety engaged).

            Pištole z možnostjo izbire dvojnega delovanja sprožilca ali enojnega delovanja sprožilca (DA/SA)
            morajo začeti z napetim kladivcem in zavarovana ali s sproščenim kladivcem – po odločitvi strelca.
            Na ta način lahko uporabimo orožja primerna za skupino tovarniška – službena pištola v skupini
            zboljšana tovarniška – službena pištola.

            Pri pištolah z dvojnim delovanjem sprožilca (double action), samo dvojnim delovanjem sprožilca
            (double  action  only)  in  pred  napetim  delovanjem  sprožilca  (striker fired)  z  vzvodom  (de-cocking
            lever) ali gumbom za sproščanje udarne igle se mora spustiti kladivcem (sprostiti udarno iglo) z
            uporabo vzvoda ali gumba.

            Pištole  z  dvojnim  delovanjem  sprožilca  (double  action),  samo  dvojnim  delovanjem  sprožilca
            (double  action  only)  in pred  napetim  delovanjem  sprožilca  (striker fired)  s spuščenim kladivcem


                                             
           (sproščeno udarno iglo) lahko začnejo z vključeno ali izključeno zunanjo mehansko varovalko, po
            odločitvi strelca.

            Vse pištole dovoljene v skupini tovarniška – službena pištola so dovoljene tudi v skupini izboljšana
            tovarniška – službena pištola.

            Dovoljene spremembe – modifikacije vključujejo:

            Zamenjava merkov (sprednjega in zadnjega) z drugimi tovarniškimi ali izboljšanimi merki (notch
            and post type).

            Ročajne platnice se lahko zamenjajo z drugimi, vendar ne smejo biti težje več kot 57 gramov od
            standardnih tovarniških ročajnih platnic istega modela.

            Natični gumijasti »rokavčki« (slip-on grip sock) in/ali nedrseči trak (grip tape, skateboard tape, ipd.)
            se lahko uporablja.

            Manjšanje, tanjšanje ročaja v Robar stilu.

            Notranja  obdelava  –  dodelava  sistema  sprožanja  se  lahko  izvede  za  izboljšanje  delovanja
            sprožilca, dokler je zagotovljena popolna varnost.

            Notranji posegi za izboljšanje zanesljivosti.

            Notranji posegi za izboljšanje natančnosti.

            Izboljšani izvlečniki (extractors) in osovinice (pins) se lahko uporabijo.

            Zamenjava cevi z ustrezno tovarniško (factory configuration) v originalnem ali drugačnem kalibru.

            Plastična ročajna mašila – čepi se lahko uporabljajo za zaprtje odprtine za odprtino za vstavljanje
            nabojnika.

            Drugačni,  izboljšani,  »poprodajni«  (aftermarket)    sprožilci  (triggers)  in  izboljšave  delovanja
            sprožilcev  (trigger  work),  katerih  rezultat  je  skrajšan  –  krajši  hod  sprožilca  ali  drugačen  položaj
            sprožilca kot pri tovarniški pištoli.

            Zunanji viden omejevalec hoda sprožilca (trigger over travel stops).


            Kladivce ali drugi deli sprožilnega mehanizma (trigger action parts) za izboljšanje proženja.

            Narezovanje (checkering), nazobčanje (serrating) in  opikljanje (stippling).

            Spreminjanje, preoblikovanje ščitnika sprožilca (reshape trigger guard).

            Povečana – podaljšana in/ali obojestranska zunanja mehanska varovalka za palec (thumb safety).

            Povečana – podaljšana zunanja mehanska varovalka »bobrov rep« (beavertail grip safety).

            Povečan – podaljšan gumb za izmet nabojnika (gumb ne sme biti povečan v obsegu ali štrleti iz
            ohišja pištole več kot pet (5) milimetrov.

            Obojestranski gumb za izmet nabojnika ali gumb za izmet nabojnika na desno strani pištole.


                                                  
             Povečan  –  podaljšan,  obrezan  -  obdelan  (trimmed)  in/ali  obojestranski  vzvod  za  sproščanje
            zaklepišča (ambidextrous slide release).

            Težke (heavy) ali konične (cone style) cevi na  pištolah z dolžino cevi  108 milimetrov (4.25”) ali
            manj.

            Vodila  povratnih  vzmeti  (recoil  spring  guide  rods)  in  povratni  sistemi  z  dvojnimi  vzmetmi  (dual
            spring recoil systems), narejeni iz materiala, ki ni težji kot nerjavno jeklo.

            Dodajanje vložkov v zaklepišča za zagotovitev delovanja drugačnih povratnih sistemov.

            Spreminjanje odprtine za vstavljanje nabojnika (magazine well) in dodajanje, montiranje lijakov za
            nabojnike.

            Po  meri  izdelana  zaključna  površinska  obdelava  (nanos  –  zaščita)  (custom  finishes)  se  lahko
            nanese – uporabi na orožju in graviranje.

            Dodelava  (customization)  zaklepišča  z  dodajanjem  sprednjih  oprijemnih  površin  (front  cocking
            serrations), zgornjega dela zaklepišča ali vrtanjem (izrezovanjem) zaklepišča (high power cuts).


            Drugačna,  izboljšana,  »poprodajna«  (aftermarket)  podaljški  ročaja  (grip  tang  extensions)  ali
            bobrovih repov (beavertails).

            Zaščita  –  ščitnik  palca  (thumb  shield)  v  Swenson  stilu  (Swenson  style)  v  kombinaciji  z  zunanjo
            mehansko varovalko in zaščita – ščitnik palca montiran na ohišju.

            Drugačne, izboljšane, »poprodajne« (aftermarket)  varovalke.

            Drugačna, izboljšana, »poprodajna« (aftermarket) dna nabojnikov (base pad) se lahko uporabljajo,
            če  ne  naredijo  nabojnik  težji  42,5  gramov  več  kot  tovarniški  nabojniki  iste  kapacitete  (števila
            nabojev).

            Dna  nabojnikov  (base  pads)  se  lahko  spremenijo    s  preoblikovanjem  (reshaping),  izboljšanjem
            oprijema (texturing) ali dodajanjem zaščitnih elementov (bumper pads),  če ne naredijo nabojnik
            težji 42,5 gramov več kot tovarniški nabojniki iste kapacitete (števila nabojev).

            Nabojniki daljši od originalnih tovarniških se lahko uporabljajo, dokler izpolnjujejo – ustrezajo vsem
            ostalim zahtevam skupine.

            Prepovedane spremembe – modifikacije:

            Jeklene proti prašne zaščite (steel dust covers) in montažne letve (rails) daljše od 82.6 milimetrov
            (3.25”) – merjeno od zadnje strani osovinice vzvoda zadrževala zaklepišča do najbolj oddaljene
            točke zaščite oziroma montažne letve.
            Odstranjevanje materiala z zunanjosti zaklepišča razen sprednjih oprijemnih površin (front cocking
            serrations), zgornjega dela zaklepišča ali vrtanjem (izrezovanjem) zaklepišča (high power cuts).

            Povečan obseg (premer) gumba za izmet nabojnika.

            Povečevanje (spreminjanje, dodajanje, …) sprožilca (trigger shoes).


            Onesposobitev zadrževala zaklepišča (slide stop).


                                             
           7.2.3. Po naročilu izdelana pištola (Custom Defensive Pistol – CDP)

            Dovoljena orožja v tej skupini morajo izpolnjevati – ustrezati sledečemu:

            Pol avtomatsko.

            Kalibra 11,43 (.45 ACP) milimetrov.

            Prazna pištola z najtežjim nabojnikom (brez streliva) mora biti težka 1219.0 gramov ali manj.

            Pištola  z  vstavljenim  največjim  nabojnikom mora  ustrezati  velikosti  SZDS  testne  škatle  dimenzij
            222,3 x 152,4 x 41,3 mm (8 3” x 6” x 1 5/8”).

            Pištole  tovarniško  izdelane  kot  kompenzirana  se  lahko  uporabljajo,  vendar  samo  z  vgrajeno  -
            zamenjano navadno – ne kompenzirano cevjo.

            Štartni način delovanja sprožilca.

            Pištole izdelana za način nošenja »napeto in zavarovano« (cocked and locked) morajo začeti z
            napetim kladivcem in zavarovana (hammer cocked, safety engaged).

            Pištole z možnostjo izbire dvojnega delovanja sprožilca ali enojnega delovanja sprožilca (DA/SA)
            morajo začeti z napetim kladivcem in zavarovana ali s sproščenim kladivcem – po odločitvi strelca.
            Na ta način lahko uporabimo orožja primerna za skupino tovarniška – službena pištola v skupini po
            naročilu izdelana pištola.

            Pri pištolah z dvojnim delovanjem sprožilca (double action), samo dvojnim delovanjem sprožilca
            (double  action  only)  in  pred  napetim  delovanjem  sprožilca  (striker fired)  z  vzvodom  (de-cocking
            lever) ali gumbom za sproščanje udarne igle se mora spustiti kladivcem (sprostiti udarno iglo) z
            uporabo vzvoda ali gumba.

            Pištole  z  dvojnim  delovanjem  sprožilca  (double  action),  samo  dvojnim  delovanjem  sprožilca
            (double  action  only)  in pred  napetim  delovanjem  sprožilca  (striker fired)  s spuščenim kladivcem
            (sproščeno udarno iglo) lahko začnejo z vključeno ali izključeno zunanjo mehansko varovalko, po
            odločitvi strelca.

            Vse pištole kalibra 11,43 (.45 ACP) dovoljene v skupini tovarniška – službena pištola so dovoljene
            tudi v skupini po naročilu izdelana pištola.

            Dovoljene spremembe – modifikacije vključujejo:

            Zamenjava merkov (sprednjega in zadnjega) z drugimi tovarniškimi ali izboljšanimi merki (notch
            and post type).

            Ročajne platnice se lahko zamenjajo z drugimi, vendar ne smejo biti težje več kot 57 gramov od
            standardnih tovarniških ročajnih platnic istega modela.


            Natični gumijasti »rokavčki« (slip-on grip sock) in/ali nedrseči trak (grip tape, skateboard tape, ipd.)
            se lahko uporablja.

            Manjšanje, tanjšanje ročaja v Robar stilu.


                                                       
            Notranja  obdelava  –  dodelava  sistema  sprožanja  se  lahko  izvede  za  izboljšanje  delovanja
            sprožilca, dokler je zagotovljena popolna varnost.

            Notranji posegi za izboljšanje zanesljivosti.

            Notranji posegi za izboljšanje natančnosti.

            Izboljšani izvlečniki (extractors) in osovinice (pins) se lahko uporabijo.

            Zamenjava cevi z ustrezno tovarniško (factory configuration) v originalnem kalibru.

            Plastična ročajna mašila – čepi se lahko uporabljajo za zaprtje odprtine za odprtino za vstavljanje
            nabojnika.

            Drugačni,  izboljšani,  »poprodajni«  (aftermarket)    sprožilci  (triggers)  in  izboljšave  delovanja
            sprožilcev  (trigger  work),  katerih  rezultat  je  skrajšan  –  krajši  hod  sprožilca  ali  drugačen  položaj
            sprožilca kot pri tovarniški pištoli.

            Zunanji viden omejevalec hoda sprožilca (trigger over travel stops).

            Kladivce ali drugi deli sprožilnega mehanizma (trigger action parts) za izboljšanje proženja.

            Narezovanje (checkering), nazobčanje (serrating) in  opikljanje (stippling).

            Spreminjanje, problikovanje ščitnika sprožilca (reshape trigger guard).

            Povečana – podaljšana in/ali obojestranska zunanja mehanska varovalka za palec (thumb safety)

            Povečana – podaljšana zunanja mehanska varovalka »bobrov rep« (beavertail grip safety)

            Povečan – podaljšan gumb za izmet nabojnika (gumb ne sme biti povečan v obsegu ali štrleti iz
            ohišja pištole več kot pet (5) milimetrov.

            Obojestranski gumb za izmet nabojnika ali gumb za izmet nabojnika na desno strani pištole.

            Povečan  –  podaljšan,  obrezan  –  obdelan  (trimmed)  in/ali  obojestranski  vzvod  za  sproščanje
            zaklepišča (ambidextrous slide release).

            Težke (heavy) ali konične (cone style) cevi na  pištolah z dolžino cevi  108 milimetrov (4.25”) ali
            manj.

            Vodila  povratnih  vzmeti  (recoil  spring  guide  rods)  in  povratni  sistemi  z  dvojnimi  vzmetmi  (dual
            spring recoil systems), narejeni iz materiala, ki ni težji kot nerjavno jeklo.

            Dodajanje vložkov v zaklepišča za zagotovitev delovanja drugačnih povratnih sistemov.

            Spreminjanje odprtine za vstavljanje nabojnika (magazine well) in dodajanje, montiranje lijakov za
            nabojnike.

            Po  meri  izdelana  zaključna  površinska  obdelava  (nanos  –  zaščita)  (custom  finishes)  se  lahko
            nanese – uporabi na orožju in graviranje.

            Dodelava  (customization)  zaklepišča  z  dodajanjem  sprednjih  oprijemnih  površin  (front  cocking
            serrations), zgornjega dela zaklepišča ali vrtanjem (izrezovanjem) zaklepišča (high power cuts).


                                                          
            Drugačna,  izboljšana,  »poprodajna«  (aftermarket)  podaljški  ročaja  (grip  tang  extensions)  ali
            bobrovih repov (beavertails).

            Zaščita  –  ščitnik  palca  (thumb  shield)  v  Swenson  stilu  (Swenson  style)  v  kombinaciji  z  zunanjo
            mehansko varovalko in zaščita – ščitnik palca montiran na ohišju.

            Drugačne, izboljšane, »poprodajne« (aftermarket)  varovalke.

            Drugačna, izboljšana, »poprodajna« (aftermarket) dna nabojnikov (base pad) se lahko uporabljajo,
            če  ne  naredijo  nabojnik  težji  42,5  gramov  več  kot  tovarniški  nabojniki  iste  kapacitete  (števila
            nabojev).

            Dna  nabojnikov  (base  pads)  se  lahko  spremenijo    s  preoblikovanjem  (reshaping),  izboljšanjem
            oprijema (texturing) ali dodajanjem zaščitnih elementov (bumper pads),  če ne naredijo nabojnik
            težji 42,5 gramov več kot tovarniški nabojniki iste kapacitete (števila nabojev).

            Nabojniki daljši od originalnih tovarniških se lahko uporabljajo, dokler izpolnjujejo – ustrezajo vsem
            ostalim zahtevam skupine.

            Prepovedane spremembe – modifikacije:

            Jeklene proti prašne zaščite (steel dust covers) in montažne letve (rails) daljše od 82.6 milimetrov
            (3.25”)  –  merjeno  od  zadnje  strani  osovine  vzvoda  zadrževala  zaklepišča  do  najbolj  oddaljene
            točke zaščite oziroma montažne letve.

            Odstranjevanje materiala z zunanjosti zaklepišča razen sprednjih oprijemnih površin (front cocking
            serrations), zgornjega dela zaklepišča ali vrtanjem (izrezovanjem) zaklepišča (high power cuts).

            Povečan obseg (premer) gumba za izmet nabojnika.

            Povečevanje (spreminjanje, dodajanje, …) sprožilca (rigger shoes).

            Onesposobitev zadrževala zaklepišča (slide stop).

            7.2.4. Tovarniški – službeni revolver (Stock Service Revolver – SSR)

            Dovoljeni revolverji v tej skupini morajo izpolnjevati – ustrezati sledečemu:

            Revolverji kalibra .38 Special ali več, kateri uporabljajo strelivo z robom (rimmed case) in se ne
            polnijo »sponkami za naboje« (moon clips).

            Uporaba  skrajšanega  streliva  (trimmed  ammunition)  ni  dovoljena  (krajšanje  originalnih  tulcev  z
            rezanjem).

            Uporabljeno strelivo mora odgovarjati kalibru orožja, katero je vgravirano na orožju z naslednjimi
            izjemami:

                  .38 Special v .357 Magnum

                  .44 Special v .44 Magnum

                  .45 Auto Rim v .45 ACP

            Cev dolžine 107 milimetrov (4.2”) ali manj (merjeno od sprednjega dela bobna do konca cevi).


                                                        
            Prazen revolver (brez streliva) mora biti težek 1219.0 gramov ali manj.

            Polni se s šestimi (6) naboji v boben. Sedem (7) in osem (8) strelni revolverji so dovoljeni ampak
            se lahko polnijo samo s šestimi (6) naboji.

            Dovoljene spremembe – modifikacije vključujejo:

            Zamenjava merkov (sprednjega in zadnjega) z drugimi tovarniškimi ali izboljšanimi merki (notch
            and post type).

            Ročaj (ročajne platnice) se lahko zamenjajo z drugačnimi ali iz materiala, podobnega tovarniškemu
            in ne smejo biti težje več kot 57 gramov od tovarniških istega modela.

            Obdelava – dodelava sistema sprožanja se lahko izvede za izboljšanje delovanja sprožilca, dokler
            je zagotovljena popolna varnost (poliranje sprožilca (smoothing the trigger face), krajšanje kladivca
            (removing the hammer spur), uporaba omejevala gibanja sprožilca (over travel stop), predelava na
            samo  dvojno  delovanje  sprožilca  (conversion  to  DA  only)  in  dodajanje  krogličnih  pozicionirnih
            elementov (ball detent) kot izboljšava proženja je dovoljeno.

            Nedrseči trak (grip tape, skateboard tape, ipd.) se lahko uporablja.

            Vzvod  za  odpiranje  bobna  (cylinder  latches)  se  lahko  zamenja  z  drugim  tovarniškim  istega
            proizvajalca revolverja.

            Povrtanje, dodelava (chamfer) zadnjega roba na komorah nabojev.

            Krajšanje tovarniških cevi.

            Zamenjava cevi z ustrezno tovarniško za isti model revolverja.

            Revolverji predvideni – predelani za uporabo »sponk za naboje« (moon clips) se lahko uporabljajo,
            vendar brez »sponk za naboje«.

            Po  meri  izdelana  zaključna  površinska  obdelava  (nanos  –  zaščita)  (custom  finishes)  se  lahko
            nanese – uporabi na orožju.

            Prepovedane spremembe – modifikacije:

            Predimenzionirane (oversize) ali težke cevi (heavy barrels).

            Predimenzionirani ročaji (primer: Hogue Big Butt in podobno) niso dovoljeni.

            7.2.5. Izboljšani tovarniški – službeni revolver  (Enhanced Service Revolver – ESR)


            Dovoljeni revolverji v tej skupini morajo izpolnjevati – ustrezati sledečemu:
            Revolverji kalibra .357 Magnum ali več, kateri uporabljajo strelivo z robom (rimmed case) ali brez
            (rimless).

            Uporaba  skrajšanega  streliva  (trimmed  ammunition)  ni  dovoljena  (krajšanje  originalnih  tulcev  z
            rezanjem).

            Uporabljeno strelivo mora odgovarjati kalibru orožja, katero je vgravirano na orožju z naslednjimi
            izjemami:


                                                         
.                   38 Special v .357 Magnum

                  .40 SW v 10 mm

                  .44 Special v .44 Magnum

                  .45 Auto Rim ali .45 GAP v .45 ACP

                  .45 ACP ali .45 GAP v .45 Colt

            Cev dolžine 107 milimetrov (4.2”) ali manj (merjeno od sprednjega dela bobna do konca cevi).


            Prazen revolver (brez streliva) mora biti težek 1418 gramov ali manj.

            Polni se s šestimi (6) naboji v boben. Sedem (7) in osem (8) strelni revolverji so dovoljeni ampak
            se lahko polnijo samo s šestimi (6) naboji.


            Revolverji se lahko polnijo s hitrimi polnilci (speed loader) ali  »sponkami za naboje« (moon clips).

            Dovoljene spremembe – modifikacije vključujejo:

            Zamenjava merkov (sprednjega in zadnjega) z drugimi tovarniškimi ali izboljšanimi merki (notch
            and post type).
            Ročaj (ročajne platnice) se lahko zamenjajo z drugačnimi ali iz materiala, podobnega tovarniškemu
            in ne smejo biti težje več kot 57 gramov od tovarniških istega modela.

            Obdelava – dodelava sistema sprožanja se lahko izvede za izboljšanje delovanja sprožilca, dokler
            je zagotovljena popolna varnost (poliranje sprožilca (smoothing the trigger face), krajšanje kladivca
            (removing the hammer spur), uporaba omejevala gibanja sprožilca (over travel stop), predelava na
            samo  dvojno  delovanje  sprožilca  (conversion  to  DA  only)  in  dodajanje  krogličnih  pozicionirnih
            elementov (ball detent) kot izboljšava proženja je dovoljeno.

            Nedrseči trak (grip tape, skateboard tape, ipd.) se lahko uporablja.

            Vzvod  za  odpiranje  bobna  (cylinder  latches)  se  lahko  dodela  –  spremeni  ali  zamenja  z  drugim
            vendar ne sme biti širši kot 9,5 milimetra (3/8")  merjeno od ohišja revolverja.

            Povrtanje, dodelava (chamfer) zadnjega roba na komorah nabojev.

            Krajšanje tovarniških cevi.

            Zamenjava cevi z ustrezno tovarniško za isti model revolverja.

            Revolverji se lahko predelajo za uporabo »sponk za naboje« (moon clips).

            Po  meri  izdelana  zaključna  površinska  obdelava  (nanos  –  zaščita)  (custom  finishes)  se  lahko
            nanese – uporabi na orožju.

            Prepovedane spremembe – modifikacije:

            Predimenzionirane (oversize) ali težke cevi (heavy barrels).

            Predimenzionirani ročaji (primer: Hogue Big Butt in podobno) niso dovoljeni.

                                            
            7.3. Strelivo

            Prebojno, zažigalno in označevalno strelivo (s traserjem) je prepovedano.

            Vse strelivo ima lahko samo en (enojni) projektil (izstrelek).

            7.3.1. Moč streliva

            Cilj  športnega  streljanja  SZDS  je  uporaba  »normalnega«  tovarniškega  ali  ponovno  polnjenega
            streliva. Minimalni faktor moči streliva je določen tako:

            > Tovarniška – službena pištola (Stock Service Pistol – SSP)                       125

            > Izboljšana tovarniška – službena pištola (Enhanced Service Pistol – ESP)         125

            > Po naročilu izdelana pištola (Custom Defensive Pistol – CDP)                     165


            > Tovarniški – službeni revolver (Stock Service Revolver – SSR)                    105

            > Izboljšani tovarniški – službeni revolver  (Enhanced Service Revolver – ESR)     165

            Faktor moči se izračuna tako, da se pomnoži težo krogle (izstrelka) v granih (grains) s hitrostjo
            krogle  (izstrelka)  v  fitih  na  sekundo  (feet  per  second  (fps))  in  nato  deli  s  1000  (decimalke
            zanemarimo).

            7.3.2. Uradno merjenje hitrosti krogle (izstrelka) (Official Chronograph Procedure)

            Če se merjenje hitrosti izvaja brez prisotnosti strelca – lastnika streliva (strelivo se strelcu vzame,
            shrani v vrečko, …) se uporabijo orožja, ki jih zagotovi organizator tekmovanja. Meritev se izvede
            tako,  da  se  tri  (3)  naboje  izstreli  z  razdalje  2,5  do  3  metre  preko  kronografa  (merilca  hitrosti
            izstrelkov).

            Če strelec želi biti prisoten pri merjenju hitrosti, je lahko prisoten in opazuje postopek merjenja.

            Uporabi se orožje z največjo dovoljeno dolžino cevi za posamezne skupine. Če dva (2) od treh (3)
            dosežeta ali presežeta zahtevan faktor moči se šteje strelivo kot ustrezno. Pred vsakim strelom je
            potrebno dvigniti ustje cevi pravokotno v zrak, tako da se smodnik optimalno razporedi v tulcu in s
            tem omogoča strelcu največjo možno hitrost krogle (izstrelka).

            Če strelivo ne doseže zahtevan faktor moči ima strelec pravico do ponovitve postopka merjenja
            hitrosti z lastnim orožjem. Pred vsakim strelom je potrebno dvigniti ustje cevi pravokotno v zrak,
            tako da se smodnik optimalno razporedi v tulcu in s tem omogoča strelcu največjo možno hitrost
            krogle (izstrelka).

            Če  organizator  tekmovanja  nima  ustreznega  orožja  zagotovljenega  si  ga  lahko  sposodi  od
            sodelujočih strelcev, po predhodnem dogovoru.

            Ustrezno strelivo (moč streliva, odgovarjajoči kaliber za posamezno orožje, brezhibnost, pravilno
            ponovno polnjenje, …) je v popolni odgovornosti strelca

            Teža krogle se ugotovi tako, da se iz enega naboja sname (izpuli) krogla in stehta s tehtnico.

            Strelec, čigar strelivo ne doseže zahtevan faktor moči lahko odstreli tekmovanje do konca, vendar
            njegovega skupnega doseženega časa ne bo na rezultatih.

                                                   
           7.4. Pasovi

            Pasovi ne smejo biti širši kot 44.5 milimetrov (1 3 inches) in/ali debelejši kot 8 milimetrov (5/16
            inches) in morajo biti speljani skozi za to predvidene odprtine - zanke na hlačah.

            Izdelani so lahko iz usnja, umetnih mas, predvideni za celodnevno nošenje.

            7.5. Toki

            Dovoljeni toki morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

            Morajo biti za prikrito nošenje (concealed carry) in celodnevno nošenje (all day continuous wear)

            Morajo biti za nošenje na boku »močne« strani telesa  na notranji (inside the waistband (IWB)) ali
            zunanji (outside the waist band (OWB)) strani hlač.

            Morajo biti na dovoljenem pasu.

            Morajo preprečevati dotikanje – sprožitev sprožilca ko je orožje v toku.

            Morajo omogočati nošenje orožja v nevtralnem, pokončnem (vertical) ali rahlim kotom cevi nazaj
            (muzzle rear cant).

            Tokovi z možnostjo nastavitve kota nošenja orožja so dovoljeni, vendar morajo biti nastavljeni in
            blokirani v nevtralnem, pokončnem položaju. To pravilo ne velja za tokove, predvidene za nošenje
            na notranji strani hlač.

            Morajo varno utrjevati – držati orožje, da ga strelec ne izgubi med normalnimi dnevnimi opravili.

            Morajo biti narejeni iz materiala, ki se običajno uporablja za izdelavo tokov (usnje, Kydex, plastika,
            …) in običajne  - normalne debeline.

            Strelci morajo nositi tok tako, da je sprednji del ročaja (front strap) do branika sprožilca poravnan z
            zgornjim robom pasu ali nad njim. To pravilo ne velja za toke, predvidene za nošenje na notranji
            strani hlač.

pist

            Strelke morajo nositi tok tako, da je zgornji rob ročaja (heel of the butt ) poravnan z zgornjim robom
            pasu ali nad njim.

            Tok mora biti pozicioniran – postavljen na pasu tako, da je sredina ščitnika sprožilca (center of the
            trigger pad) za sredinsko črto telesa (centerline of the body).


                                                        
            Sredinska črta telesa poteka od sredine pazduhe (armpit) navpično navzdol.

            Vsi varnostni – zadrževalni sistemi (retention devices), vgrajeni v tok se morajo uporabljati (gumbi,
            vzvodi, paščki, vrvice, …).

            Varnostni – zadrževalni sistemi se lahko trajno odstranijo oziroma trajno onesposobijo (ne samo
            začasno za trajanje tekmovanja

            Sprednji rob toka ne sme biti nižji več kot 44.5 milimetrov (1 3 inch) od čela zaklepa (breech face)
            oziroma 25.4 milimetra (1 inch) od zadnjega dela bobna (rear of the cylinder).

noz


            Toki se lahko predelajo – dodelajo s ciljem ustrezanja zgornjim pravilom.

            Toki morajo  omogočati –  zagotavljati  nošenje  orožja  tako,  da  če  potisnemo  19 milimetersko (3
            inch) okroglo palico (metlin ročaj) med strelca in orožje kjerkoli nad pasom, se istočasno dotika
            tako strelčevega telesa kot orožja.

                                                   2223344


            Določeni toki so lahko dovoljeni pri nekaterih strelcih in prepovedani pri drugih strelcih, v odvisnosti
            od telesne zgradbe posameznega strelca.

            Velja  pravilo,  da  če  tok  dovoljen,  če  se  nosi  udobno  (worn  snugly)  ampak  prepovedan,  če  je
            povešen – štrli (sagging away) proč od telesa.


                              
           7.5.1. Prepovedani načini nošenja oziroma prepovedani tokovi:

            Tok na ne strelni strani telesa oziroma križni poteg (Cross-draw carry)

            Ramenski – pod pazdušni tok (Shoulder holsters)

            Nošenje orožja za hrbtom – tok za hrbtom (Small of the back carry)

            Nošenje orožja spredaj – tok spredaj (Appendix carry)

            Nošenje orožja v žepu – tok v žepu (Pocket carry)


            Prepovedane so vse torbice (ramenske, okoli pasa, ipd.) za prikrito nošenje orožja.

            all

                                 
            7.6. Nosilci – toki nabojnikov

            Strelci lahko uporabljajo nosilce – toke za nabojnike (hitre polnilce in sponke za naboje) ali pa jih
            imajo shranjene v žepih. Strelci lahko uporabljajo kombinacijo obeh načinov nošenja nabojnikov
            (hitrih polnilcev in sponk za naboje).

            Nabojniki (hitri polnilci in sponke za naboje) se ne smejo nosit v prsnih žepih srajc ali jopičev.

            Nosilci  –  toki  za  nabojnike (hitre  polnilce  in  sponke  za  naboje)  se  lahko  predelajo  –  dodelajo s
            ciljem ustrezanja pravilom.

            Nosilci – toki za nabojnike morajo omogočati – zagotavljati nošenje nabojnikov (hitrih polnilcev in
            sponk za naboje) tako, da če potisnemo 19 milimetrsko (3 inch) okroglo palico (metlin ročaj) med
            strelca in nabojnik, se istočasno dotika tako strelčevega telesa kot nabojnika.


                                     tok7

            Nosilci – toki za nabojnike morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

            Morajo biti za prikrito nošenje (concealed carry) in celodnevno nošenje (all day continuous wear).

            Morajo biti na dovoljenem pasu.

            Pokrivati – prekrivati 51 milimetrov (2”) nabojnika merjeno od vrha dna naboja proti dnu nabojnika.


                                                      met
            Pokrivati – prekrivati popolnoma zunanjo stran nabojnika v nosilcu – toku (izrezani nosilci – tokovi,
            kovinski vzmetni niso dovoljeni).

                                           tttttttttttttt

            Morajo  omogočati  nošenje  nabojnika  v  nevtralnem,  pokončnem  položaju  z  možnostjo  10°  kota
            odstopanja  (80° do 100° glede na pas).


            Nosilci – toki z vijaki ali gumbi, kateri štrlijo z zunanje strani nabojnika niso dovoljeni.

            Nosilci – toki morajo biti pozicioniran – postavljen na pasu tako, da je sprednji rob nosilca - toka na
            sredinski črti telesa (hipbone).

            Nosilci – toki za hitre polnilce in sponke za naboje morajo ustrezati naslednjim zahtevam


            Morajo biti za prikrito nošenje (concealed carry) in celodnevno nošenje (all day continuous wear).

            7.6.1. Nosilci – toki za hitre polnilce so lahko:

            Zgoraj  odprti  in  držati  hitri  polnilec  v  polnem  obsegu  (celoten  obseg  hitrega  polnilca  je  pokrit  –
            prekrit).
            Držati hitri polnilec z varovalko (trak, vrvica, velkro trak).

                                       12222222222222
           7.6.2. Nosilci – toki za sponke za naboje so lahko:

            Zgoraj  odprti  in  držati  sponko  za  naboje  tako, da  je  pokritih  –  prekritih  45%  obsega  sponke  za
            naboje in 100% višine naboja gledano s sprednje strani strelca, skozi sredino sponke za naboje pa
            mora štrleti čep.

            Držati sponko za naboje z varovalko (trak, vrvica, velkro trak).


                                          metki

            Sponke  za  naboje  ne  smejo  biti  utrjene  v  nosilcu  –    toku  s  tremi  (3)  naboji  ali  manj.  Bočne
            (stranske) zareze so dovoljene samo za palec in kazalec.

            Dva hitra polnilca ali sponki za naboje se lahko nosita na pasu tik pred revolverskim tokom. Hitra
            polnilca ali sponki za naboje morata biti do 25 milimetrov (1”) razmaknjena eden od drugega, in tisti
            hitri  polnilec  ali  sponka  za  naboje,  blizu  revolverskega  toka,  mora  biti  do  25  milimetrov  (1”)
            oddaljen od le tega.
            Strelec ima lahko še dodatne hitre polnilce ali sponke za naboje na sredinsko črto telesa na »šibki«
            strani telesa ali za revolverskim tokom (enega).

            7.7. Razno

            7.7.1. Ščitniki za kolena in komolce


            Uporaba trdih ščitnikov (hard shell) za kolena in komolce ni dovoljena (vojaški, taktični, …).

            Uporaba  mehkih  ščitnikov  (soft  shell)  za  kolena  in  komolce,  postavljenih  pod  vsakodnevna
            oblačila, je dovoljena, dokler je popolnoma neopazna – ne vidna.


            7.7.2. Posebna obutev

            Uporaba obutve s posebnimi podplati (žeblji, klini, ipd.) ni dovoljena. Priporočena je uporaba varne
            - čvrste obutve, ki daje nogam podporo (natikače, japonke, cokle niso priporočene).


            7.7.3. Rokavice
            Uporaba rokavic je dovoljena.


                                                   
            7.7.4. Oblačila za prikrito nošenje

            Primerna so vsa oblačila, ki pred pogledom skrivajo tokove, orožje in nabojnike (hitre polnilce in
            sponke za naboje)

            Ustreznost  oblačil,  primernih  za  prikrito  nošenje  se  preizkusi  tako,  da  strelec  stoji  z  rokama
            iztegnjenima levo in desno od telesa, vzporedno s tlemi. Če tokovi (za orožje in nabojnik), orožje in
            nabojniki  (hitri  polnilci  in  sponke  za  naboje)  niso  vidni  spredaj,  s  strani  in  zadaj,  je  to  oblačilo
            ustrezno.


            Oblačila za prikrito nošenje ne smejo biti spremenjena – predelana s plastičnimi vezicami, žicami,
            kartonom  lepilnim  trakom  ali  kateri  koli  drugim  materialom  s  ciljem  pridobivanja  tekmovalne
            prednosti. Tukaj je predvsem mišljeno na predelovanje žepov za lažje shranjevanje – odmetavanje
            delno izpraznjenih nabojnikov.

            Žepi ne smejo biti namensko predelani – obteženi, v žepih pa so lahko shranjene določene stvari
            (nabojniki, strelivo, žepni noži, telefoni, …).

            Posebej izdelani žepi za shranjevanje delno izpraznjenih nabojnikov po menjavah niso dovoljeni
            oziroma se ne smejo uporabljati.

            8. Pravila klasifikacije

            Strelci,  ki  tekmujejo  v  SZDS  so  razdeljeni  –  razvrščeni  v  šest  (6)  ločenih  klasifikacij,  s  tem  je
            zagotovljeno,  da  približno  enako  usposobljeni  strelci  tekmujejo  s  sebi  podobno  usposobljenimi
            strelci.  Te  klasifikacije  so:  novinec  (novice),  dober  strelec  (marksman),  ostrostrelec
            (sharpshooter), strokovnjak (expert), mojster (master) in izredni mojster (distinguished master) .
            Nov strelec, kateri začne s streljanjem SZDS je opredeljen kot ne klasificiran, dokler ne odstreli
            prvo tekmovanje pod okriljem SZDS. Do klasifikacije SZDS lahko pride strelec na dva načina in
            sicer:

            > Odstreli klasifikacijsko tekmo ali

            > Na osnovi doseženega rezultata na tekmovanju SZDS.

            Klasifikacijska tekma SZDS je sestavljena iz treh (3) strelskih vaj po trideset (30) strelov, skupaj
            devetdeset (90) strelov. Na osnovi doseženega časa z določenim tipom orožja so strelci razvrščeni
            v posamezne klasifikacijske skupine.

            Priporočljivo je odstreliti klasifikacijsko tekmo enkrat letno na društvenem nivoju.

            Dosežen rezultat v posamezni skupini na klasifikacijski tekmi se lahko uporabi tudi v drugi skupini,
            če se uporablja podobna oprema in strelivo tudi v tej skupini. Na primer:

            Rezultat dosežen v skupini Tovarniška – službena pištola (Stock Service Pistol – SSP) v skupini
            Izboljšana tovarniška – službena pištola (Enhanced Service Pistol – ESP).

            Rezultat  dosežen  v  skupini  Po  naročilu  izdelana  pištola  (Custom  Defensive  Pistol  –  CDP)  v
            skupinah  Tovarniška  –  službena  pištola  (Stock  Service  Pistol  –  SSP)  in  skupini  Izboljšana
            tovarniška – službena pištola (Enhanced Service Pistol – ESP)

                                                      
            Rezultat dosežen v skupini Izboljšani tovarniški – službeni revolver  (Enhanced Service Revolver –
            ESR) v skupini Tovarniški – službeni revolver (Stock Service Revolver – SSR).

            V  klasifikacijo  izredni  mojstri  pridejo  tisti  strelci,  ki  očitno  izstopajo  nad  konkurenco  in  več  let
            zaporedoma izstopajo na tekmovanjih SZDS.

            Če strelec na tekmovanju SZDS doseže prvo mesto in je v isti klasifikacijski skupini tekmovalo še
            vsaj devet (9) strelcev, napreduje za eno (1) klasifikacijo.

            8.1. Klasifikacijska tekma SZDS (omejeno Vickers štetje)

            Pomembne podrobnosti pri izvedbi klasifikacije:
            1.  Klasifikacija je načrtovana kot 90 strelna tekma, ki mora biti izvedena brez prekinitev.  Strelcu
            se  lahko  dovoli  ponovitev  posamezne  vaje  (zaradi  zastoja,  pokvarjenega  orožja  ali  strelčeve
            napake) s ciljem čim bolj natančne klasifikacije strelčevih sposobnosti. Če se klasifikacija strelja kot
            tekma  (zaželeno na klubskem nivoju, tri proge) ponovitve niso dovoljene.

            2. Vsi streli izstreljeni izza barikade in izza 200 litrskega soda morajo biti izstreljeni z uporabo kritja.
            Nogi morata biti v popolnem kritju za zunanjim robom barikade in 50% zgornjega dela trupa mora
            biti za barikado oziroma za sodom pri izvajanju streljanja.

                                                      
          STRELSKA VAJA 1 (PROGA ENA)                         Pozicija 1 – 6,5 metra (7 yards)


            Vaja 1        Pozicija #1    Poteg, 2 strela v telo in 1 v glavo T1.            3 streli

            Vaja 2        Pozicija #1    Poteg, 2 strela v telo in 1 v glavo T2.            3 streli

            Vaja 3        Pozicija #1    Poteg, 2 strela v telo in 1 v glavo T3.            3 streli

            Vaja 4        Pozicija #1    Poteg, 2 strela v glave T1 –T2 – T3.             6 strelov

            Strele pod glavo (zgrešene strele) moramo polepiti pred streljanjem Vaje 5.

            Vaja 5         Pozicija #1    Start z orožjem v šibki roki, orožje usmerjeno proti tarčam pod kotom
                          45o,  varovalka  je  izključena,  prst  na  braniku  sprožilca,  po  en  strel  na    T1  –  T3.
                          Samo šibka roka.                                                           3 streli

            Vaja 6         Pozicija #1   (Orožje napolnjeno s 3 naboji) Start s hrbtom proti tarčam, obrat, po
                          en strel na T1 – T3, menjava praznega okvirja in spet po en strel na T1 – T3.
                                                                                          6 strelov
            Vaja 7        Pozicija #1    Poteg, 2 strela na tarče T1 – T3. Samo močna roka.
                                                                                             6 strelov


            STRELSKA VAJA 2 (PROGA DVE)                       Pozicija 2 – 9 metrov (10 yards)

            Vaja 1         Pozicija #2    Poteg  in  premikanje  proti  tarčam,  po  2  strela  na  T1  –  T3  med
                          premikanjem naprej (vsi streli MORAJO biti izstreljeni med premikanjem). Strelec
                          mora streljanje zaključiti do linije 4,5 metra (5 yards).       6 strelov

            Vaja 2         Pozicija #3    Poteg in premikanje nazaj, po 2 strela na T1 – T3 med premikanjem
                          nazaj (vsi streli MORAJO biti izstreljeni med premikanjem). Strelec mora streljanje
                          zaključiti do linije 9 metrov (10 yards).                       6 strelov

            Vaja 3         Pozicija #2    (Orožje napolnjeno s 6 naboji) Start s hrbtom proti tarčam, obrat, po
                          dva strela na T1 – T3, menjava praznega okvirja in spet po dva strela na T1 – T3.
                                                                                          12 strelov

            Vaja 4        Pozicija #2    Poteg, 2 strela na tarče T1 – T3. Samo močna roka.
                                                                                              6 strelov


            STRELSKA VAJA 3 (PROGA TRI)                       Pozicija 4 – 18 metrov (20 yards), Pozicija 5 –
                                                              13,5  metra  (15  yards),  potreben  material:
                                                              Bianchi barikada in 200 litrski sod


            Vaja 1         Pozicija #4   Poteg,  2  strela  na  tarče  T1  –  T3  z  leve  ali  desne  strani  barikade
                          (uporaba kritja), taktična zamenjava (Tactical Reload) ali zamenjava z zadržanjem
                          (Reload with Retention)  in nato 2 strela na tarče T1 – T3 z druge strani barikade


                                                      
           (uporaba obeh strani kritja).                                   12 strelov


            Vaja 2        Pozicija #4    Poteg,  2  strela  na  tarče  T1  –  T3  z  leve  ali  desne  strani  barikade
            (uporaba kritja), taktična zamenjava (Tactical Reload) ali  zamenjava  z  zadržanjem (Reload  with
            Retention), premik naprej na Pozicija #5, nato 2 strela na tarče T1 – T3 z leve ali desne strani 200
            litrskega soda. Obvezno eno koleno na tleh.
                                         12 strelov

            Vaja 3         Pozicija #5   Poteg, eno koleno obvezno na tla, nato 2 strela na tarče T1 – T3 z
                          leve ali desne strani 200 litrskega soda.                        6 strelov

            Opomba: Začetni strelni položaj  za vse  vaje RAZEN strelska vaja 1 / vaje 5 je: roke normalno
            spuščene ob telesu, sproščena drža, brez uporabe jopičev oziroma prikritega nošenja orožja.

            8.2. Klasifikacija – razvrstitev strelcev v posamezne skupine

                              Tovarniška -      Izboljšana     Po naročilu      Tovarniški -     Izboljšani
               Skupina
                             službena pištola   tovarniška -   izdelana pištola   službeni      tovarniški -
                                             službena pištola                    revolver        službeni
             Klasifikacija
                                                                                                 revolver
            Mojster  MO  91.00               89.00           92.00            102.00          101.00
            (MA)

            Strokovnjak      90.01      do  89.01        do  92.01       do  102.01      do  101.01       do
            ST (EX)          110.00          109.00          111.00           124.00          122.00

            Ostrostrelec     110.01     do  109.01       do  111.01      do  124.01      do  122.01       do
            OS (SS)          140.00          138.00          142.00           158.00          155.00

            Dober strelec  140.01       do  138.01       do  142.01      do  158.01      do  155.01       do
            DS (MM)          192.00          190.00          195.00           218.00          212.00

            Novinec  NO  192.01 in več       190.01 in več   195.01 in več    218.01 in več   212.01 in več
            (NV)

           tab                                              

            9. Seznam prevedenih izrazov in kratic

                Bianki kritje > Bianchi barricade                   Izredni mojster > Distinguished Master –
                                                                    DM
                Bobrov rep > Beavertail
                                                                    Izvlečnik > Extractor
                Celodnevno     nošenje    >     All   day
                continuous wear                                     Izvzem – poteg Withdrawing

                Čelo zaklepa > Breech face                          Kladivce > Hammer

                Del strelske vaje > String of Fire – SoF            Ključavnična luknje krogle > Keyhole

                Deli  sprožilnega  mehanizma  >  Trigger            Konične cevi > Cone style barrels
                action parts
                                                                    Krajšanje  kladivca  >  Removing  the
                Diskvalifikacija > Disqualification – DQ            hammer spur

                Dno nabojnika > Base pad                            Lijak za nabojnik > Magazine well

                Dober strelec > Marksman – MM                       Manjšanje, tanjšanje ročaja v Robar stilu
                                                                    > Robar-style grip reduction
                Dodelava > Customization
                                                                    Mastni obroč > Grease ring
                Dvojčkoa > Doubles
                                                                    Med premikanjem > On the move
                Dvojno  delovanje  sprožilca  >  Double
                Action – DA                                         Medeninasti  lijaki  >  Brass  magazine
                                                                    wells
                Enojnim  delovanje  sprožilca  >  Single
                Action – SA                                         Mehanska  varovalka  za  palec  >  Thumb
                                                                    safety
                Fiti  na  sekundo  >  Feet  Per  Second  –
                FPS                                                 Mehki ščitnik > Soft shell

                Grani > Grains                                      Mehko kritje > Soft Cover

                Grožnja > Threat Target                             Minimalni faktor moči > Minimum Power
                                                                    Factor – MPF
                Gumb  za  izmet  nabojnika  >  Magazine
                releases                                            Mojster > Master – MA

                Hitri polnilci  > Speed loaders                     Naboj  je  v  ležišču  naboja  >  Chamber
                                                                    Reload
                International Defensive Pistol Association
                IDPA                                                Namerilne slike Sight picture

                Izboljšana  tovarniška  –  službena  pištola        Napeta  in  zavarovana  >  Cocked  and
                > Enhanced Service Pistol – ESP                     locked

                Izboljšani tovarniški – službeni revolver >         Napeto kladivce > Hammer cocked
                Enhanced Service Revolver – ESR
                                                                    Narezovanje > Checkering
                Izboljšanjem  oprijema  >  Stippling  and
                Texturing

                                                   
                Natični gumijasti rokavček > Slip-on grip           Osovinica > Pin
                sock
                                                                    Ostrostrelec > Sharpshooter – SS
                Nazobčanje > Serrating
                                                                    Po  meri  izdelana  zaključna  površinska
                Ne nevtralizacija > Failure To neutralise           obdelava  (nanos  –  zaščita)  >  Custom
                – FTN                                               finish

                Nedokončana strelska vaja > Incomplete              Po  naročilu  izdelana  pištola  >  Custom
                Stage                                               Defensive Pistol – CDP

                Nedokončano > Did Not Finish Match –                Podaljšana  luknja  krogle  >  Elongated
                DNF                                                 bullet hole

                Nedrseči  trak  >  Grip  tape,  skateboard          Podaljšek ročaja > Grip tang extension
                tape, ipd.
                                                                    Pokončni > Vertical
                Nepravilni  postopek  >  Failure  To  Do
                                                                    Poliranje  sprožilca  >  Smoothing  the
                Right – FTDR
                                                                    trigger face
                Nevarno  rokovanje  z  orožjem  Unsafe
                                                                    Položaj pripravljen > Ready position
                firearm handling
                Ni grožnja > Non Threat Target                      Položaja v kritju > Position of cover

                                                                    Ponovljeno streljanje > Reshoot
                Nošenje  na  notranji  >  Inside  the  Waist
                Band – IWB
                                                                    Popolnoma  skrita  tarča  >  Disappearing
                                                                    target
                Nošenje na zunanji > Outside the Waist
                Band – OWB
                                                                    Poprodajni Aftermarket
                Notranje mehanske  varovalke  >   (Firing
                                                                    Postopkovna napaka > Procedural Error
                pin, striker, and hammer blocking)
                                                                    Povratni sistem z dvojnima vzmetema >
                Novinec >Novice – NV
                                                                    Dual spring recoil system
                Obojestranski   vzvod    za   sproščanje
                                                                    Prazen boben > Empty Cylinder
                zaklepišča > Ambidextrous slide release
                                                                    Pred  napeto  delovanje  sprožilca  >
                Ogled    strelske   proge     >    Stage
                                                                    Striker Fired – SF
                walkthrough
                                                                    Predstavitev  strelske  proge  >  Stage
                Ohišje > Frame
                                                                    briefing
                Omejeno Vickers štetje > Limited Vickers
                                                                    Preoblikovanje > Reshaping
                Count
                                                                    Prikrito nošenje > Concealed Carry – CC
                Omejevalec  hoda  sprožilca  >  Trigger
                over travel stop                                    Prosti slog Freestyle

                Omejitve položaja strelčevih nog > Foot             Radialna raztrganina > Radial tear
                – Fault Lines – FFL
                                                                    Rahlim  kotom  cevi  nazaj  >  Muzzle  rear
                Opikljanje > Stippling                              cant

                                                    
                 Režemo torto > Slicing the pie                      Taktična prioriteta Tactical priority

                Ročajna mašila – čepi > Grip plugs                  Taktična zamenjava > Tactical Reload

                Samo  dvojno  delovanjem  sprožilca  >              Taktično zaporedje > Tactical sequence
                Double Action Only – DAO
                                                                    Težke cevi > Heavy barrels
                Samo  močna  /  osnovna  strelska  roka  >
                                                                    Točke navzdol > Points Down – PD
                Strong / Dominant Hand

                Samo  šibka  /  podporna  strelska  roka  >         Točkovni list > Score Sheet
                Weak / Support Hand
                                                                    Tovarniška  –  službena  pištola  >  Stock
                                                                    Service Pistol – SSP
                Skrajšano strelivo >Trimmed ammunition
                                                                    Tovarniški  –  službeni  revolver  >  Stock
                Skupina > Division
                                                                    Service Revolver – SSR)
                Slovenska  zveza  za  dinamično  streljanje
                                                                    Tovarniški   specializirani   oddelk   >
                SZDS
                                                                    Factory custom shop
                Sodnik > Safety Officer – SO
                                                                    Trdi ščitnik > Hard shell
                Sponke za naboje > Moon clips
                                                                    Trdo kritje > Hard Cover
                Spreminjanje,   preoblikovanje    ščitnika
                                                                    Urjenje polnjena > Reload practice
                sprožilca > Reshape trigger guard
                                                                    V bobnu je naboj > Loaded Cylinder
                Sproščanje    nabojnika   >    Magazine
                release                                             Varnostna cona > Safe Area

                Sprožilec > Trigger                                 Varnostne     točke    –    označevanje
                                                                    varnostnih kotov > Muzzle Safe Points
                Sredina ščitnika sprožilca > Center of the
                trigger pad                                         Varnostni  –  zadrževalni  sistemi  >
                                                                    Retention devices
                Sredinska črta telesa > Centerline of the
                body                                                Varnostni vzvod > Safety lever

                Strel skozi > Shoot Through                         Varovalka vključena > Safety engaged

                Strelivo z robom Rimmed case                        Vickers štetje > Vickers Count

                Strelska proga > Stage                              Visoko kritje > Vertical cover

                Strelska vaja > Course of Fire – CoF                Vodilo  povratne  vzmeti  >  Recoil  spring
                                                                    guide rod
                Strelske  vaje  presenečenja  >  Blind
                stages                                              Vodja streljanja > Match Director – MD

                Strelski časomerilcu > Shot Timer – ST              Vzvod  za  odpiranje  bobna  >  Cylinder
                                                                    latch
                Strokovnjak > Expert – EX
                                                                    Vzvod  za  sproščanje  udarne  igle  –
                Ščitnik palca > Thumb shield
                                                                    kladivca > De-cocking levers


                         
               Zadnjega  dela  bobna  >  Rear  of  the             Zaščitni  element  dna  nabojnika  >
                cylinder                                            Bumper pads

                Zadrževala zaklepa > Slide stop                     Zgrešeni strel > Mis

                Zaklep v zadnjem položaju > Slide Lock              Zračno obstreljevanje > Air gunning

                Zaklepišče > Slide                                  Zunanje mehanske varovalke >  (Manual
                                                                    safeties, grip safeties)
                Zamenjava v sili > Emergency Reload

                Zamenjava z zadržanjem > Reload with
                Retention

                Zapisnikar > Scorekeeper

            Prevod in priredba: Ekipa SZDS

            Za tolmačenje pravil je odgovorna oseba predsednik SZDS.

            Predlogi, pobude, pripombe in ostalo posredujte na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .  Hvala za vaše sodelovanje.

            Pravila  streljanja  SZDS  bomo  posodabljali  po  potrebi  enkrat  letno,  po  zaključku  tekmovalne
            sezone.

          


                 

Dokumenti

O usposabljanju

IPSC pravila s kratkocevnim orožjem

Prijava na usposabljanje

Cenik

Pristopna izjava

Več ostalih dokumentov

Copyright Proarmis d.o.o. © 2017. Vse pravice pridržane.   O piškotkih    Avtor strani